Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„Motywator” w stołecznych gimnazjach

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 20 października, 2015 - 11:47
zaktualizowany: czwartek, 5 listopada, 2015 - 12:04
„Motywator” w stołecznych gimnazjach
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym i Neurogrą, rozpoczęło w 37 warszawskich gimnazjach - co stanowi 1/3 wszystkich gimnazjów, prowadzonych przez m.st. Warszawę, realizację innowacyjnego projektu pn. „Motywator”. W projekcie weźmie udział 97 nauczycieli oraz blisko 1500 uczniów.

Powodem tej inicjatywy są zarówno pozytywne doświadczenia z realizacji w stołecznych szkołach podstawowych programu „WARS i SAWA grają w szachy”, jak i wyniki diagnoz prowadzonych w ramach projektu „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z opinią nauczycieli biorących udział w kompleksowym doskonaleniu coraz poważniejszym zagrożeniem dla efektywności nauki w szkole jest niedostateczna motywacja uczniów. Przyczyny niskiej motywacji mogą być różnorodne, jednak z pewnością jest to zjawisko wymagające podejmowania działań interwencyjnych.

Jednym z nich może być miejski program badawczy „Motywator”, którego główne cele to:

  1. pomoc nauczycielom w indywidualizacji pracy z uczniami, na podstawie określenia
    i wykorzystania rodzajów/typów motywacji oraz poziomu wytrwałości i efektywności uczniów – tzw. siły woli, 

  2. poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym także umiejętności miękkich związanych z automotywowaniem oraz motywowaniem uczniów do nauki,

  3. rozwijanie u uczniów funkcji poznawczych (m.in. pamięć operacyjna i długotrwała),

  4. upowszechnianie wykorzystywania treningów poznawczych w formie gier w procesie edukacji.

Projekt ten ma wspierać motywację oraz trenować pamięć i koncentrację gimnazjalistów. Uczniowie objęci programem otrzymają dostęp do specjalnych gier komputerowych, które mają aspekt relaksacyjny, ale zostały opracowane w oparciu o wyniki najnowszych badań naukowych nad pracą mózgu. Dzięki temu, że treningi prowadzone są w postaci gier online, są nie tylko formą pracy, ale także i zabawy. Jest to inna forma aktywności umysłowej niż oferowana na co dzień w szkole, dlatego liczymy na pozytywny odzew wśród trenujących uczniów.

W projekcie przewidziane są ponadto równoległe działania ukierunkowane na podniesienie zawodowych kompetencji nauczycieli (warsztaty oraz konsultacje indywidualne), które będą się odnosić do ich rozwoju osobistego. Warsztaty z udziałem pierwszej grupy nauczycieli, prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu SWPS odbyły się w dniach 19 – 20 października 2015 r. Kolejne zaplanowano na 26-27 października, 3-4 listopada i 9-10 listopada 2015 r. Połączenie oddziaływania na specyficzne zdolności intelektualne uczniów oraz motywację uczniów i nauczycieli powinny wzajemnie wzmacniać działania, których długofalowym celem jest wzrost efektów kształcenia oraz ułatwienie funkcjonowania uczniów i nauczycieli w szkołach biorących udział w niniejszym projekcie.

Listę stołecznych gimnazjów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Motywator” wraz z regulaminem użytkowania projektowego serwisu internetowego znajdują się w załącznikach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: http://www.motywator.eu

Informacja prasowa o projekcie została opublikowana na stronie internetowej Centrum Prasowego Uniwersytetu SWPS: http://www.centrumprasowe.swps.pl/informacje-prasowe/wydarzenia/3617-motywator-do-nauki

Życzę Państwu i Uczniom wielu pozytywnych doświadczeń z realizacji programu, w tym silnej motywacji, przekładającej się na sukcesy w podejmowanych aktywnościach.      

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: