Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacje

1 czerwca, 2017 - 09:23
Zaproszenie na indywidualne rozmowy
Do nauczycieli, pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach m.st. Warszawy, których stosunek pracy od 1 września 2017 r. ulegnie zmianie wskutek wdrażanej reformy oświaty.
Dzień otwarty Szkoły Edukacji PAFW i UW
23 maja, 2017 - 15:10
Dzień otwarty Szkoły Edukacji PAFW i UW
Podyplomowe studia dla przyszłych nauczycieli matematyki i języka polskiego
Gra „Jak osiągnąć sukces?”
18 maja, 2017 - 15:36
Gra „Jak osiągnąć sukces?”
„Jak osiągnąć sukces?” to gra edukacyjna realizowana w szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce.
15 maja, 2017 - 09:20
Pożegnanie Druha Andrzeja Kieruzalskiego
3 maja 2017 roku odszedł Druh Andrzej Kieruzalski – założyciel i dyrektor zespołu „Gawęda”, wybitny pedagog i twórca, instruktor harcerski, kawaler Orderu Uśmiechu.
10 maja, 2017 - 10:02
Zaproszenie na konferencję
Bursa przy ulicy Okopowej dla ponad 120 uczniów, wpisana do gminnej ewidencji zabytków, przejdzie gruntowną modernizację. Koszt inwestycji to 6,7 mln zł.
9 maja, 2017 - 10:45
Lepsze warunki do rozwoju dla uczniów spoza Warszawy
Bursa przy ulicy Okopowej dla ponad 120 uczniów, wpisana do gminnej ewidencji zabytków, przejdzie gruntowną modernizację. Koszt inwestycji to 6,7 mln zł.
9 maja, 2017 - 10:44
Z myślą o przyszłości – wystawa w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Ekspozycja „Z myślą o przyszłości. Ilustrowana historia Niemiec jako państwa socjalnego” jest skierowana szczególnie do młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
Poradnik „Biało-Czerwona”, czyli jak czcić barwy narodowe
8 maja, 2017 - 10:17
Poradnik „Biało-czerwona”, czyli jak czcić barwy narodowe
Zasady prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej
4 maja, 2017 - 15:01
Drodzy Abiturienci!
Właśnie rozpoczęliście jeden z ważniejszych egzaminów w życiu – dla licealistów będzie to ostatni szkolny egzamin, a dla absolwentów techników – jeden z ostatnich. Niektórych czekają jeszcze egzaminy z kwalifikacji w zawodach.
Lekcje w Europejskim Tramwaju Promocyjnym
27 kwietnia, 2017 - 16:05
Lekcje w Europejskim Tramwaju Promocyjnym
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w lekcjach europejskich w Europejskim Tramwaju Promocyjnym.

Strony