Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacje

Kopernik dla nauczycieli 2015/2016
18 stycznia, 2016 - 16:02
Kopernik dla nauczycieli - oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016
Centrum Nauki Kopernik opracowało ofertę edukacyjną na rok szkolny 2015/2016. Nowe scenariusze zajęć w laboratoriach, przygotowana z matematyczną precyzją wystawa czasowa Lustra, kosmiczna ekspozycja Patrz: Ziemia w planetarium i spotkania ze znakomitymi naukowcami – to nowe propozycje edukacyjne Centrum dla grup szkolnych i dla nauczycieli.
warsztaty dla klas 1-3 fot. Alicja Szulc
18 stycznia, 2016 - 16:01
Nowy rok szkolny w Muzeum POLIN!
Warsztaty historyczne, kulturowe i antydyskryminacyjne, oprowadzania po wystawie stałej, spotkania ze świadkami historii, spektakle teatralne – to wszystko od września czeka na uczniów w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Coś dla siebie znajdą też nauczyciele – mogą oni wziąć udział w spotkaniach inaugurujących nowy rok szkolny oraz w cyklu szkoleń poświęconych historii i kulturze polskich Żydów.
15 stycznia, 2016 - 12:39
Oferta WCIES dla nauczycieli pracujących z 6-letnim uczniem w I klasie
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli - zachęca do korzystania z indywidualnych konsultacji z doradcami metodycznymi wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
XVIII Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016
15 stycznia, 2016 - 08:54
XVIII Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016
W pierwszej dziesiątce najlepszych polskich liceów w XVIII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 jest aż 5 warszawskich szkół oraz 7 warszawskich liceów w kategorii Ranking Maturalny Liceów 2016.
30 grudnia, 2015 - 12:56
Odeszła od nas Pani Aldona Bałazińska-Lazur Dyrektor "Żoliborskiej Jedynki"
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Aldony Bałazińskiej-Lazur Dyrektora "Żoliborskiej Jedynki" - wieloletniego nauczyciela geografii w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego przy ulicy Felińskiego 15.
Nauczyciel – mediator
30 grudnia, 2015 - 09:09
Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie im. Joanny Kubiak "Nauczyciel-Mediator" został przedłużony do 23 grudnia 2015 r.
Zapraszamy nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół, a także uczniów do nominowania nauczycieli, którzy w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą poszukują niestandardowych rozwiązań, stosując m.in. mediacje i inne formy rozwiązywania i zapobiegania konfliktom.
rys. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 w Warszawie
21 grudnia, 2015 - 16:03
Życzenia Dyrektora Biura Edukacji z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, Uczniowie i Rodzice,
przedszkole na Odolanach_fot_R_Motyl
16 listopada, 2015 - 13:56
366 mln zł na nowe szkoły i przedszkola
Decyzją Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy w najbliższych latach dodatkowo zostanie przeznaczone 366 mln zł na budowę i rozbudowę szkół oraz przedszkoli w stolicy.
Targi edukacyjne dla szkół prezentujące narzędzia i działania wspierające integrację i wielokulturowość w szkole
13 listopada, 2015 - 08:33
Targi edukacyjne dla szkół prezentujące narzędzia i działania wspierające integrację i wielokulturowość w szkole
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) zaprasza bezpłatne targi edukacyjne prezentujące narzędzia i działania wspierające integrację i wielokulturowość w szkole.
10 listopada, 2015 - 14:10
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej wawerskim nauczycielom TON ZNP
Uroczystość poświęconą Nauczycielom Tajnego Nauczania z terenu Wawra

Strony