Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacje

Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski
14 kwietnia, 2016 - 14:15
Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski
Wydarzenia i projekty edukacyjne
Togi adwokackie w Muzeum Adwokatury Polskiej w Warszawie. Wikipedia
14 kwietnia, 2016 - 12:37
Adwokat przydaje się w życiu - podpisanie porozumienia
„Adwokat przydaje się w życiu” jest projektem edukacyjnym, kierowanym do młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych w stolicy
Wielkanoc 2016
23 marca, 2016 - 14:52
Życzenia Dyrektora Biura Edukacji
Drodzy nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy administracji oświatowej, uczniowie i rodzice!
innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest przedstawienie zagadnień związanych z gospodarką w przystępnej formie obrazkowej, ciekawej dla odbiorcy w każdym wieku.
16 lutego, 2016 - 12:05
"Komiksy ekonomiczne"
innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest przedstawienie zagadnień związanych z gospodarką w przystępnej formie obrazkowej, ciekawej dla odbiorcy w każdym wieku.
25 stycznia, 2016 - 13:35
Centrum Nauki Kopernik zaprasza nauczycieli na bezpłatne warsztaty z zestawem edukacyjnym RWE Power BOX
Jak wykorzystać energię wiatru, a jak tę pochodzącą ze Słońca? Jak gromadzić energię? W jaki sposób prąd elektryczny przenosi informację?
Kopernik dla nauczycieli 2015/2016
18 stycznia, 2016 - 16:02
Kopernik dla nauczycieli - oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016
Centrum Nauki Kopernik opracowało ofertę edukacyjną na rok szkolny 2015/2016. Nowe scenariusze zajęć w laboratoriach, przygotowana z matematyczną precyzją wystawa czasowa Lustra, kosmiczna ekspozycja Patrz: Ziemia w planetarium i spotkania ze znakomitymi naukowcami – to nowe propozycje edukacyjne Centrum dla grup szkolnych i dla nauczycieli.
warsztaty dla klas 1-3 fot. Alicja Szulc
18 stycznia, 2016 - 16:01
Nowy rok szkolny w Muzeum POLIN!
Warsztaty historyczne, kulturowe i antydyskryminacyjne, oprowadzania po wystawie stałej, spotkania ze świadkami historii, spektakle teatralne – to wszystko od września czeka na uczniów w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Coś dla siebie znajdą też nauczyciele – mogą oni wziąć udział w spotkaniach inaugurujących nowy rok szkolny oraz w cyklu szkoleń poświęconych historii i kulturze polskich Żydów.
15 stycznia, 2016 - 12:39
Oferta WCIES dla nauczycieli pracujących z 6-letnim uczniem w I klasie
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli - zachęca do korzystania z indywidualnych konsultacji z doradcami metodycznymi wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
XVIII Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016
15 stycznia, 2016 - 08:54
XVIII Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016
W pierwszej dziesiątce najlepszych polskich liceów w XVIII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 jest aż 5 warszawskich szkół oraz 7 warszawskich liceów w kategorii Ranking Maturalny Liceów 2016.
30 grudnia, 2015 - 12:56
Odeszła od nas Pani Aldona Bałazińska-Lazur Dyrektor "Żoliborskiej Jedynki"
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Aldony Bałazińskiej-Lazur Dyrektora "Żoliborskiej Jedynki" - wieloletniego nauczyciela geografii w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego przy ulicy Felińskiego 15.

Strony