Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacje

Podsumowanie wymiany szkolnej w formacie weimarskim
21 października, 2013 - 08:58
Podsumowanie wymiany szkolnej w formacie weimarskim
Licealiści z Polski, Francji i Niemiec oraz ich nauczyciele spotkali się w Ambasadzie Francji, gdzie, w obecności Joanny Gospodarczyk Dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy oraz wiceburmistrzów Śródmieścia i Żoliborza podsumowali trójnarodowy projekt, który ma zwiększyć zaangażowanie młodzieży w życie społeczne na poziomie europejskim, krajowym i na poziomie struktur szkolnych.
18 października, 2013 - 15:21
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje nauczycieli do pracy dydaktycznej
14 października, 2013 - 13:21
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, Nauczyciele! Pracownicy administracji oświatowej! 14 października - w 240. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego ministerstwa oświaty w Europie.
9 października, 2013 - 15:08
O tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów
Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w projekcie edukacyjnym
4 października, 2013 - 15:58
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje nauczycieli do pracy
Oferta zajęć dla szkół 2013/2014 Centrum Edukacyjnego Muzeum Historii Żydów Polskich
30 września, 2013 - 10:17
Oferta zajęć dla szkół 2013/2014 Centrum Edukacyjnego Muzeum Historii Żydów Polskich
W załączniku publikujemy Ofertę zajęć dla szkół 2013/2014 przygotowaną przez Centrum Edukacyjne Muzeum Historii Żydów Polskich.
XVII Festiwal Nauki w Warszawie
30 września, 2013 - 10:00
Ponad 550 imprez na Festiwalu Nauki w Warszawie 20-29 września 2013 r.
W programie znalazły się poza tym setki wykładów, ponad 150 warsztatów, 140 pokazów i 30 wycieczek. Zaplanowano też ponad 20 wystaw, kilkanaście konkursów i gier edukacyjnych, debaty, prezentacje, pikniki oraz lekcje festiwalowe.
Program XVII Festiwalu Nauki w Warszawie
30 września, 2013 - 09:56
Program XVII Festiwalu Nauki w Warszawie
18 września, 2013 - 11:02
Informacja dla nauczycieli chemii szkół gimnazjalnych
Technikum Nr 27 „CHEMIK” w Warszawie przy ul Saskiej 78 w bieżącym roku szkolnym organizuje wiele ciekawych imprez dla gimnazjalistów, mających na celu rozpowszechnienie chemii jako nauki doświadczalnej znajdującej zastosowanie w wielu dziedzinach życia.
Program lekcyjny XVII Festiwalu Nauki Warszawa 2013
18 września, 2013 - 10:10
Zapisy na lekcje festiwalowe
Zapisy na lekcje festiwalowe dla zorganizowanych grup szkolnych w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW ul. Pasteura 5A

Strony