Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacje

14 listopada, 2012 - 13:40
Sprawozdania SIO - marzec 2012 r.
W związku z edycją SIO - marzec 2012, uprzejmie informuję, że jednostki oświatowe powinny dostarczyć sprawozdania do właściwych Biur Finansów Oświaty w terminie do 4 kwietnia 2012 r.
14 listopada, 2012 - 13:37
Sprawozdania SIO i aneksy do arkuszy organizacyjnych – wrzesień 2010 r.
W związku ze zbliżającym się czasem sprawozdań, w którym jednostki oświatowe będą sporządzać aneksy do arkuszy organizacyjnych oraz sprawozdania w ramach Systemu Informacji Oświatowej (SIO), przekazuję poniższe informacje, wskazujące jakie elementy wymagają szczególnej uwagi podczas wykonywania tych sprawozdań.

Strony