Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacje

Życzenia Dyrektora Biura Edukacji z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2013/2014
3 września, 2013 - 13:58
Życzenia Dyrektora Biura Edukacji z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2013/2014
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy warszawskich szkół, Rodzice, Drodzy Uczniowie,
Oferta edukacyjna na rok 2013/2014
28 sierpnia, 2013 - 15:43
Oferta edukacyjna na rok 2013/2014
Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie przedstawia ofertę edukacyjną na rok 2013/2014
Konferencja dla nauczycieli "Pokazać-Przekazać"
26 sierpnia, 2013 - 14:26
Konferencja dla nauczycieli "Pokazać-Przekazać"
Konferencja Pokazać-Przekazać organizowana 23 i 24 sierpnia 2013 to jedno z najważniejszych wydarzeń przygotowywanych przez CNK z myślą o nauczycielach. Tegoroczna edycja jest częścią projektu pod nazwą „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej”.
25 lipca, 2013 - 09:53
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Szanowni Państwo,
25 lipca, 2013 - 09:32
Uchwała nr LIV/1548/2013 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
12 lipca, 2013 - 11:10
„Szkoła z pomysłem” – zmiana zarządzenia
Szanowni Państwo, 1 lutego b.r. zarządzeniem nr 3839/2013r. Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Prezydenta miasta stołecznego Warszawy „Szkoła z pomysłem”, zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie przyznawania Wyróżnienia oraz załącznikach do Regulaminu. Zaproponowane przez Prezydenta m.st. Warszawy zmiany wynikają z uwag zgłaszanych przez koordynatorów programu w minionych edycjach. Wierzę, że nowe zapisy ułatwią Państwu pracę nad sporządzaniem wniosku.
22 listopada, 2012 - 15:55
IV edycja „Szkoły z pomysłem”
Informacja dla szkół aplikujących do Honorowego Wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy
14 listopada, 2012 - 13:40
Zasady przygotowania organizacji roku szkolnego 2012/2013
Szanowni Państwo, przekazuję Zasady organizacji roku szkolnego 2011/2012 oraz standard organizacji dla poszczególnych typów szkół i placówek, zatwierdzone przez Dyrektora Biura Edukacji zgodnie z Upoważnieniem Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2012 r., znak GP-IX.0052.202.2012.
14 listopada, 2012 - 13:40
Sprawozdania SIO - marzec 2012 r.
W związku z edycją SIO - marzec 2012, uprzejmie informuję, że jednostki oświatowe powinny dostarczyć sprawozdania do właściwych Biur Finansów Oświaty w terminie do 4 kwietnia 2012 r.
14 listopada, 2012 - 13:37
Sprawozdania SIO i aneksy do arkuszy organizacyjnych – wrzesień 2010 r.
W związku ze zbliżającym się czasem sprawozdań, w którym jednostki oświatowe będą sporządzać aneksy do arkuszy organizacyjnych oraz sprawozdania w ramach Systemu Informacji Oświatowej (SIO), przekazuję poniższe informacje, wskazujące jakie elementy wymagają szczególnej uwagi podczas wykonywania tych sprawozdań.

Strony