Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikat nr 2/2011

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 24 sierpnia, 2012 - 16:04
zaktualizowany: poniedziałek, 27 sierpnia, 2012 - 01:26
Dotyczy: wymagań dla osób zajmujących stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

10 grudnia 2011 r. wchodzą w życie zmiany w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

Powyższe zmiany zostały opublikowane  w rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r.   (Dz. U. z 2011 r., Nr 254, poz. 1525).

Sporządziła:

Mieczysława Nowotniak
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji