Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci

opublikowany: piątek, 25 stycznia, 2019 - 14:49
zaktualizowany: poniedziałek, 11 lutego, 2019 - 08:20
Przedstawiamy Państwu raport z badań pt. Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci wydany staraniem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Badanie przeprowadzono w 2018 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dzieci i młodzieży w wieku 11–17 lat. Celem badania było określenie skali występowania rożnych kategorii krzywdzenia dzieci, takich jak przemoc rówieśnicza, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie ze strony dorosłych i przestępstwa konwencjonalne.

Poniżej znaduje się raport z badań.

Pliki do pobrania: