Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Materiały dla nauczycieli

" "
29 czerwca, 2021 - 11:06
Praktyczne zastosowanie aplikacji pakietu MS Office 365 w pracy nauczyciela | WCIES na kanale YouTube
Transformacja edukacji
8 maja, 2020 - 12:07
Transformacja edukacji - podręcznik
Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem przeznaczonym dla liderów szkół, będącym wsparciem edukacji na odległość.
Domowe Laboratorium Naukowe
8 maja, 2020 - 11:06
"Domowe Laboratorium Naukowe" - bezpłatne zajęcia online
Centrum Nauki Kopernik zaprasza do udziału w zajęciach dostępnych na platformie Microsoft Teams.
24 kwietnia, 2020 - 15:04
Zgłębiajmy wiedzę o ochronie mórz i oceanów podczas nauki w domu
Organizacja pozarządowa MSC opublikowała pakiet edukacyjny dotyczący ochrony ekosystemów i zrównoważonych połowów.
24 kwietnia, 2020 - 12:32
Eduwarszawa.pl: Szkolenia i wsparcie dla nauczycieli
Koordynacją systemowych szkoleń, ukierunkowanych na efektywne korzystanie z dostępnych zasobów cyfrowych i aplikacji zajmuje się samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), które wspólnie z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK) przygotowali programy tematycznych szkoleń.
Eduwarszawa.pl
24 kwietnia, 2020 - 12:28
Eduwarszawa.pl: Office 365 w warszawskich placówkach
Już od początku roku szkolnego 2020/21 z platformy Office 365 będzie mogła skorzystać grupa szkół, które się na to zdecydują. Od roku szkolnego 2021/22 platforma będzie dostępna we wszystkich jednostkach systemu oświaty, w tym przedszkolach, placówkach pozaszkolnych, poradniach, bursach i jednostkach administracji oświatowej.
Fajna Akademia
8 maja, 2020 - 11:22
Fajna Akademia - bezpłatne warsztaty z cyfrowych narzędzi dla dzieci
Kto powiedział, że odrabianie lekcji i uczenie się, ma być nudne?
Muzeum Powstania Warszawskiego
20 kwietnia, 2020 - 11:38
Edukacja online w Muzeum Powstania Warszawskiego
Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza na kolejne lekcje historii online dla uczniów szkół podstawowych i podstawowych prowadzone przez edukatorów.
Edukacja o UE w czasie #zostańwdomu
17 kwietnia, 2020 - 15:23
Edukacja o UE w czasie #zostańwdomu
Lekcje muzealne online w Muzeum Warszawy
6 maja, 2020 - 11:47
Lekcje muzealne online w Muzeum Warszawy
Muzeum Warszawy przygotowało specjalne materiały w ramach edukacji muzealnej online.

Strony