Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Stypendia m.st. Warszawy „SAPERE AUSO” dla uzdolnionych uczniów za osiągnięcia w r. szk. 2016/2017

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 15 listopada, 2017 - 12:29
zaktualizowany: środa, 15 listopada, 2017 - 14:01
Po raz dziesiąty i ostatni w dotychczasowej formie Prezydent m.st. Warszawy przyznała stypendia edukacyjne uzdolnionym uczniom za osiągnięcia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Wyróżnienia zostały uroczyście wręczone podczas ogólnomiejskiej gali, która odbyła się 14 listopada 2017 r. w siedzibie Centrum Nauki Kopernik.

Spośród 557 złożonych wniosków stypendium SAPERE AUSO za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017 zostało przyznane 226 uczniom, w tym 170 za osiągnięcia w gimnazjum i 56 ze szkół ponadgimnazjalnych

W bieżącej edycji programu stypendialnego podniesiono wysokość stypendium, która wynosi 3 800 zł za wybitne osiągnięcia odnotowane w szkole ponadgimnazjalnej oraz 2 000 zł za wybitne osiągnięcia odnotowane w gimnazjum. Miasto w 2017 r. roku przeznaczyło na stypendia edukacyjne w sumie 688 800 zł. Wszyscy stypendyści otrzymali również pamiątkowe plakiety i dyplomy. 

Wśród grona tegorocznych stypendystów znaleźli się np. laureaci międzynarodowych konkursów i olimpiad o następujących osiągnięciach: złoty medal w Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków - Singapur 2017; Mistrz Europy w drużynowej, Międzynarodowej Olimpiadzie Historycznej Bee and Bowl w Rzymie; II miejsce w międzynarodowym konkursie projektów badawczych w Stambule - maj 2017 r. (wystawienieautorskiego projektu badawczego nt. wpływu suplementacji witaminy B17 na glejaka); 1 miejsce w międzynarodowym konkursie „Science in School student writing competition: the search for thestrangest species on Earth” za artykuł w języku angielskim pt. „Hydra vulgaris” w kategorii wiekowej 16+ (artykuł zostanie opublikowany w wydaniu zimowym czasopisma o zasięgu międzynarodowym Science in School – The European Journal for Science Teachers. Zaledwie jedna osoba z całego świata uzyskała tytuł zwycięzcy w tym konkursie); III miejsce w Międzynarodowej Olimpiadzie Projektów Badawczych MEF w Stambule (kwiecień 2017); jedna z 12 najlepszych prac badawczych w międzynarodowym konkursie ARCTIC COMPETITION 2017 (konkurs o międzynarodowym zasięgu).

Tegoroczni stypendyści zajmują się niecodziennymi dziedzinami i tak są wśród nich np.:

najmłodszy stażysta w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego w Pracowni Etologii - dorobek naukowy związany z pasją - myrmekologią (badał i analizował zachowania behawioralne mrówek; hoduje w domu kilka ich kolonii – obserwuje je, przeprowadza różnego rodzaju doświadczenia i obserwacje, np. adoptuje królowe na robotnice innych gatunków);

autor gier konsolowych „Snake”, „Kółko i krzyżyk” w języku C++; stworzenie domowego serwera http i FTP (oraz wcześniej SMB) opartego na systemie Debian;

konstruktor „Plotera" i poszukiwacz nowych zastosowań na wykorzystanie takich urządzeń w życiu codziennym;

autorzy wynalazków z dziedziny modelowania matematycznego (np. opracowanie matematycznego sposobu precyzyjnego szacowania rachunkowego koordynatów na kuli Ziemskiej, odpowiadających linii zachodu/wschodu Słońca w danym momencie czasowym; opracowanie algorytmu, który wyznacza optymalne miejsca konferencji, znając lotniska z których wylatują uczestnicy, aby zminimalizować efekty zespołu nagłej zmiany strefy czasowej; stworzenie wskaźnika bazującego na współczynniku Giniego, mierzącego nierówności w dystrybucji filmów w serwisie YouTube (zadaniem opracowanego wskaźnika jest badanie zmian zachodzących w społeczeństwie w zakresie naśladownictwa);

zaangażowani wolontariusze: w hospicjach, szpitalach onkologicznych, domach opieki społecznej, udział w akcjach charytatywnych, np. „Akcja Paczka" na Białorusi.

Od nowej edycji programu stypendialnego (tj. za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018) obowiązuję już nowy regulamin udzielania stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów (Uchwała nr LIV/1332/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r., Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 7241).

Uroczystość uświetnił wykład Pana dr. n. med. Michała Podgórskiego pt. „ Zapisani w historii”.

Serdecznie gratuluję stypendystom, ich rodzicom i nauczycielom oraz wszystkim uczniom rekomendowanym do tego wyróżnienia, życząc kolejnych sukcesów.

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy