Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wnioski o nagrodę Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 11 września, 2018 - 09:54
zaktualizowany: wtorek, 11 września, 2018 - 09:56
Szanowni Państwo,

działając na podstawie uchwały nr LII/1582/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli, uprzejmie informuję, że wnioski o nagrodę Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek nieprzekazanych do kompetencji dzielnic należy składać w terminie do 17 września 2018 r. w kancelarii Biura Edukacji, pok. 10, ul. W. Górskiego 7.

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Mieczysława Nowotniak
 
 
 
Źródło informacji: