Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

I Warszawski Kongres - Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 6 listopada, 2017 - 16:51
zaktualizowany: środa, 29 listopada, 2017 - 14:10
I Warszawski Kongres - Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy
24 listopada 2017 r. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy organizuje I Warszawski Kongres - Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy. Adresatami przedsięwzięcia są dyrektorzy warszawskich techników i branżowych szkół I stopnia, pracodawcy, przedstawiciele warszawskich uczelni oraz doradcy zawodowi.

24 listopada 2017 r. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy organizuje I Warszawski Kongres Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy. Adresatami przedsięwzięcia są dyrektorzy warszawskich techników i branżowych szkół I stopnia, pracodawcy, przedstawiciele warszawskich uczelni oraz doradcy zawodowi.

Wystąpienia prelegentów dotyczyć będą szkolnictwa zawodowego w kontekście potrzeb warszawskiego rynku pracy oraz doradztwa zawodowego adresowanego do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Ponadto przedstawione zostaną rozwiązania w zakresie współpracy szkół z pracodawcami na przykładzie Wielkiej Brytanii oraz system doradztwa zawodowego w Niemczech. Podczas Kongresu będą także podpisywane porozumienia między szkołami i pracodawcami oraz ogłoszony zostanie konkurs Pracodawca Roku Szkolnego 2017/2018 w Warszawie.

Wypracowane w dyskusji wnioski i rekomendacje wykorzystane zostaną w pracach związanych z planowaniem nowych kierunków kształcenia w zawodach, zgodnie z potrzebami innowacyjnej gospodarki i warszawskiego rynku pracy.

Przedsięwzięcie organizowane jest po raz pierwszy. Jednakże docelowo planowane jest jako działanie cykliczne organizowane w kolejnych latach szkolnych.

Kongres objęty został patronatem honorowym rektorów uczelni współpracujących ze szkołami warszawskimi: Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Przedsięwzięcie objęte zostało także patronatem honorowym Konfederacji Lewiatan.

transmisja będzie na kanale pod linkiem

 https://youtu.be/5LQ9GiRxoPA

 

Przewidywany przebieg I Warszawskiego Kongresu

Godz. 9.00 – 10.00

Rejestracja Gości, kawa/herbata

Godz. 10.00 – 10.30

Otwarcie Kongresu

Wystąpienie Hanny Gronkiewicz-Waltz prezydent m.st. Warszawy

Część I – 1. Sesja plenarna – prowadzący Jarosław Gugała

Godz. 10.30 – 10.40.

            Wywiad z pracodawcą

Godz. 10.30 – 10.50

Edukacja zawodowa w Warszawie dziś i perspektywy jej rozwoju – Mieczysława Nowotniak zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

 

Godz. 10.50 – 11.10

Młodzi na rynku pracy w świetle najnowszych badań – dr hab. prof. Jacek Męcina dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW

Godz. 11.10 – 12.00

            Wystąpienia gości zagranicznych

Współpraca szkół z pracodawcami na przykładzie Wielkiej Brytanii – John Gale

System doradztwa zawodowego w Niemczech – Anna Royon-Weigelt

Godz. 12.00 – 12.20

            Przerwa: kawa/herbata

Godz. 12.20 – 12.40

Budowanie oferty programowej kształcenia zawodowego do potrzeb innowacyjnej gospodarki i rynku pracy – dr inż. Krzysztof Symela kierownik Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej, ITeE-PIB Radom

Godz. 12.40 – 13.00

Warszawski rynek pracy w kontekście projektu Warszawa przyjazna pracy –Lech Antkowiakzastępca dyrektoraUrzędu Pracy w Warszawie

Godz. 13.00 – 13.30

Uroczyste podpisanie porozumień między szkołami i pracodawcami

Część II – Sesje panelowe

Godz. 13.40 – 14.20

Panel I: Rola doradztwa zawodowego i pracodawców w sukcesie młodzieży
na rynku pracy

Moderator:prof. nadzwyczajny dr hab. Tomasz Rostkowski, Zakład Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Instytucie Kapitału Ludzkiego SGH.

Panel II: Nowoczesne, partnerskie kształcenie zawodowe

Moderator:Jacek Falkowski dyrektor szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Godz. 14.20 – 14.30

            Przerwa – kawa/herbata

Część III – 2. Sesja plenarna– prowadzący Jarosław Gugała

Godz. 14.30 – 14.40

Prezentacja wyników dyskusji panelowych – wystąpienia moderatorów dyskusji panelowych

Godz. 14.40 – 15.20

Podsumowanie Kongresu, przyjęcie rekomendacji

Ogłoszenie konkursu Pracodawca Roku Szkolnego 2017/2018 w Warszawie

Godz. 15.20 -16.00

            Lunch

 

Czas trwania wydarzenia: 
2017-11-24 Od 07:45 do 20:45
Źródło informacji: 
Autor treści: