Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Seminarium „Jak przeciwdziałać radykalizacji młodych ludzi poprzez edukację?”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 27 maja, 2019 - 11:33
zaktualizowany: poniedziałek, 3 czerwca, 2019 - 11:43
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
W Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, przy ul. Starej 4, 3 czerwca 2019 o godz. 12.00 odbędzie się seminarium dla nauczycieli.

Wśród działań podjętych przez Biuro Edukacji na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole są też działania międzynarodowe, które pozwalają na wymianę doświadczeń, materiałów, rozwiązać dydaktycznych, co podnosi jakość działań podejmowanych w przeciwdziałaniu przemocy w szkołach warszawskich.  W tym duchu realizujemy projekt UE Erasmus+ „Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację – Challenging Extremism”, wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemiec. 3 czerwca br. w godz. 12.00 – 16.00 w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, będziemy gościć przedstawicieli z tych krajów (głownie dyrektorów szkół i nauczycieli) i organizujemy międzynarodowe seminarium dla nauczycieli szkół zaangażowanych w realizację projektu.

Tematyka seminarium nierozerwalnie związana jest z problematyką poruszaną w ww. międzynarodowym projekcie współfinansowanym ze środków UE, realizowanym przez Biuro Edukacji we współpracy z WCIES, przewidzianym na lata 2019 – 2021, w ramach programu ERASMUS+, Akcja KA2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerami zagranicznymi Warszawy w projekcie są: władze oświatowe miasta Cardiff (Wielka Brytania), Ferrol (Hiszpania) i Norymbergi (Niemcy), a także brytyjskie, hiszpańskie i niemieckie szkoły partnerskie, centra szkoleniowe dla nauczycieli i organizacje pozarządowe. Głównym celem działań projektowych skierowanych do nauczycieli i uczniów jest stworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego poprzez przeciwdziałanie postawom ekstremistycznym pojawiającym  się w środowisku szkolnym. Jednym z istotnych elementów projektu jest wykorzystanie w realizacji działań projektowych metody job shadowing, której głównym celem jest wymiana dobrych praktyk, dotycząca zarówno organizacji szkoleń dla nauczycieli w tym zakresie, m.in. zarzadzania konfliktem w szkole, jak i obserwacji lekcji prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych regionów partnerskich. W dniach 3-7 czerwca br. takie szkolenia i obserwacje lekcji będą miały miejsce w Warszawie. Seminarium, które odbędzie się 3 czerwca stanowi wprowadzenie do tematu radykalizacji młodzieży w czterech krajach uczestniczących w projekcie, ukaże główne problemy  z którymi obecnie spotyka się również warszawski/polski nauczyciel. Dzięki wspólnej pracy z władzami oświatowymi, dyrektorami szkół i nauczycielami z innych krajów europejskich będziemy doskonalili warszawskie rozwiązania, które wprowadzamy sukcesywnie w szkołach.

 

Czas trwania wydarzenia: 
2019-06-03 Od 12:00 do 16:15

Pliki do pobrania: