Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkolenie dla nauczycieli w oddziałach przygotowawczych lub zainteresowanych pracą z dzieckiem cudzoziemskim

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 15 listopada, 2019 - 11:57
zaktualizowany: piątek, 15 listopada, 2019 - 11:57

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Fundacja im. Mikołaja Reja z Krakowa zapraszają na 23 listopada 2019 r. na szkolenie dla nauczycieli pracujących w oddziałach przygotowawczych lub zainteresowanych pracą z dzieckiem cudzoziemskim. Celem spotkania jest zebranie rekomendacji do prac nad przygotowaniem programu nauczania języka polskiego jako obcego i języka edukacyjnego oraz opracowanie scenariuszy lekcji do wykorzystania przez osoby pracujące z uczniem z doświadczeniem migracyjnym.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej pt.: W polskiej szkole. Program nauczania języka polskiego jako obcego z uwzględnieniem języka edukacji szkolnej dla oddziałów przygotowawczych. Konsultacje realizowane są równolegle w partnerskich instytucjach w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku oraz Gliwicach. W ramach szkolenia odbędzie się sesja konsultacyjna i warsztat prowadzony przez Urszulę Majcher-Legawiec, doradcę metodycznego ds. wielokulturowości z Fundacji in. Reja z Krakowa.

Miejsce szkolenia: WCIES, ul. Stara 4, Warszawa

Termin: 23 listopada 2019 r. godz. 9:30 – 17.00;

Zapewniamy catering. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w wydarzeniu.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 19 listopada 2019 r. na adres anna.grabowska@wcies.edu.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie nr szkoły oraz informacji, jakiego przedmiotu uczy dany nauczyciel pracując lub przygotowując się do pracy z dziećmi migranckimi.

Czas trwania wydarzenia: 
2019-11-23 Od 09:30 do 17:00