Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Programy edukacyjne Polskiej Akcji Humanitarnej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 13 września, 2021 - 08:50
zaktualizowany: poniedziałek, 13 września, 2021 - 08:55

Program edukacyjny Szkoła Humanitarna to roczny program z obszaru edukacji globalnej, realizowany od 2002 roku. W zależności od edycji zaproszenia kierowane są do szkół ponadpodstawowych, z różnych regionów Polski, które wspólnie zgłębiają wybrany temat. Program ten składa się ze szkoleń dla nauczycieli/ek i uczniów/uczennic, warsztatów w szkołach, scenariuszy zajęć, konkursów, spotkań World Cafe, dyskusyjnych klubów online i wiele więcej. Po rocznej współpracy każda ze szkół, która zrealizuje działania zgodne z kryteriami programu, otrzymuje tytuł Szkoły Humanitarnej.


Do 10.09 do godziny 12:00 zapraszamy szkoły do rekrutowania się do tegorocznej edycji programu dla szkół ponadpodstawowych Szkoła Humanitarna "Krytycznie i globalnie".

- W programie zaplanowane są 2 bezpłatne szkolenia dla nauczycieli/ek (w Toruniu i Puszczykowie).

- Oferowane są materiały i wsparcie merytoryczne na zajęcia wychowawcze.

- Wspólne rozwinie umiejętności krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, także tą, kreowaną przez media. Poruszane są m.in. tematy kryzysu klimatycznego, nierówności, rasizmu, odpowiedzialnej konsumpcji i aktywnych działań na rzecz globalnych wyzwań (wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju).

Zgłoszenia: www.bit.ly/SZH2021_wypelnij_formularz  

Szczegóły: www.pah.org.pl/szkola-humanitarna(otwiera się w nowej karcie)

 

 

Program edukacyjny Godziny Wychowawcze ze Światem to cykl co najmniej 8 zajęć, podczas których poruszane są tematy dotyczące bieżących wydarzeń na świecie, takie jak odpowiedzialna konsumpcja, kryzys klimatyczny, reagowanie na kryzysy humanitarne, przykłady globalnych powiązań czy różne perspektywy patrzenia na świat. Tematyka zajęć skłania uczniów i uczennice do podjęcia dyskusji na temat tego czym jest godność ludzka, solidarność i sprawiedliwość, a także uczy otwartości i odpowiedzialności za swoje wybory.

Rekrutacja do 20.09.

Zgłoszenia: http://www.bit.ly/GW_zapisy

Szczegóły: http://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/godziny-wychowawcze

 

 

Program edukacyjny Wiem i Działam to cykl o mądrym pomaganiu na min. 4 zajęcia lekcyjne, wychowawcze, pozalekcyjne lub dla klubów wolontariatu. Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie i uczennice dowiedzą się jak reagować na kryzysy humanitarne na świecie spowodowane przez konflikty zbrojne lub katastrofy naturalne oraz jakie podejmować działania, aby pomoc była mądra i adekwatna do potrzeb.         

Rekrutacja otwarta cały rok
Zgłoszenia: https://bit.ly/WiD_zapisy(otwiera się w nowej karcie)
Szczegóły: http://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/wiem-dzialam  

Czas trwania wydarzenia: 
2021-09-13 08:45