Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 30 września, 2013 - 12:09
zaktualizowany: poniedziałek, 30 września, 2013 - 12:09
„Przystanek Historia” Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki zaprasza na trzydniowe szkolenie 11 - 13 października 2013 r. dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Czy się stoi, czy się leży… Rzecz o gospodarce PRL-u"

W programie m.in. wykłady, prezentacje filmów i warsztaty, podczas których uczestnicy zobaczą, jak pracować z różnymi źródłami i w jaki sposób wykorzystywać je w edukacji szkolnej. Tematyka uwzględnia zapisy podstaw programowych na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z następujących przedmiotów: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, a także przedmiotu historia i społeczeństwo.

Prelegentami będą wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej oraz pracownicy naukowi IPN. W programie między innymi:

  • „Gospodarka światowa po II wojnie światowej”- prof. Wojciech Morawski(SGH)
  • „Zbudujemy nowy dom… Gospodarka czasów stalinowskich”- dr hab. Piotr Jachowicz ( SGH)
  • „Życie na kredyt - czyli Polska epoki Gierka”- dr Paweł Sasanka ( IPN)
  • „Droga ku kapitalizmowi- przemiany gospodarcze lat 90.”- prof. Antoni Dudek (IPN)

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia o ukończeniu doskonalenia zawodowego.

Więcej www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl