Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Mity o współpracy szkoły z rodziną – tryptyk edukacyjny cz. II konferencji 26.11.2013

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 4 listopada, 2013 - 13:32
zaktualizowany: piątek, 29 listopada, 2013 - 14:36
Zaproszenie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, psychologów, pedagogów, wychowawców wszystkich typów szkół, przedstawicieli samorządów lokalnych, rodziców,

 Druga – trwająca jeden dzień - debata tematyczne poświęcona mitom o współpracy szkoły z rodziną.

  • W jakim zakresie szkoła jest w stanie realizować nałożone na nią cele i zadania związane ze współpracą z rodzicami?
  • Czy wszystkie są realne i możliwe do osiągnięcia?
  • Na ile szkoła nadąża za zmieniającą się rzeczywistością społeczno-kulturową i wynikającymi z niej oczekiwaniami i nadziejami młodego pokolenia i ich rodziców?

Tematyka debaty ma na celu sprostowanie istniejących mitów i wypracowanie rozwiązań budujących dobrą praktykę współpracy z szkoły z rodzicami 26.11.2013 r., godz. 10.00 – 14.00. PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Marszałkowska 115, Aula 109. Konferencja jest bezpłatna, decyduje kolejność zgłoszeń!

Tryptyk Edukacyjny cz. II zorganizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, PEDAGOGIUM Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie oraz Miesięcznik "Dyrektor Szkoły". Więcej

Czas trwania wydarzenia: 
Od 2013-11-04 13:30 do 2013-11-28 13:30