Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Seminarium „Dziecko krzywdzone” 9.XII.2013

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 2 grudnia, 2013 - 15:51
zaktualizowany: poniedziałek, 2 grudnia, 2013 - 15:51
Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”, na spotkanie seminaryjne pt. "Dzieci w wirtualnym świecie – przeciwdziałanie uzależnieniom dzieci od Internetu i komputera.
Na seminarium omówione zostaną przyczyny korzystania przez dzieci z Internetu, potrzeby zaspokajane w sieci i objawy nadużywania Internetu i komputera. Prowadzące poświęcą dużo uwagi rozmowie z dzieckiem podejrzanym o uzależnienie od Internetu i poradnictwie dla rodziców zaniepokojonych zachowaniem swoich dzieci. Omówione zostaną przypadki zgłaszane do Helpline.org.pl.
Seminarium poprowadzą Marta Wojtas i Agnieszka Nawarenko.
Czas trwania wydarzenia: 
Od 2013-12-02 15:45 do 2013-12-10 15:45
Źródło informacji: