Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: niedziela, 11 listopada, 2012 - 21:12
zaktualizowany: środa, 20 listopada, 2013 - 10:53
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) jest samorządową placówką doskonalenia nauczycieli, instytucją wiedzy i edukacji, której zadania wpisują się w hasło „Warszawa-miastem edukacji”.

Centrum zostało powołane 10 lipca 2008 roku uchwałą Rady Warszawy, z inicjatywy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Swoją działalność rozpoczęło 1 września 2008 r. Organem prowadzącym placówkę jest m.st. Warszawa, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Siedziba Centrum mieści się obecnie przy ul. Starej 4.

Głównymi celami działania placówki jest wspieranie warszawskiego środowiska edukacyjnego oraz podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych m.st. Warszawy przez:

 • realizowanie zadań wynikających z polityki edukacyjnej m.st. Warszawy,organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego i nadzór pedagogiczny nad doradcami,
 • wspieranie nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych w rozwoju zawodowym i wypełnianiu różnych funkcji w systemie oświaty,
 • wprowadzanie systemowych rozwiązań z zakresu edukacji i wychowania (projekty, szkolenia, konferencje, seminaria),promowanie innowacji edukacyjnych i społecznych,
 • przygotowanie oferty szkoleniowej i organizacja różnych form wymiany doświadczeń,
 • inicjowanie różnorodnych form pracy w szkołach i placówkach oświatowych,
 • opracowanie, upowszechnienie i gromadzenie informacji pedagogicznej,
 • inicjowanie i nawiązywanie międzynarodowej współpracy edukacyjnej,
 • uspołecznienie warszawskiej oświaty poprzez wzmocnienie wpływu rodziców i uczniów na funkcjonowanie szkoły,
 • indywidualne konsultacje pedagogiczne.

WCIES adresuje swoje działania do całego środowiska edukacyjnego Warszawy, a w szczególności do:

 • kadry zarządzającej oświatą,
 • dyrektorów szkół,
 • nauczycieli,
 • doradców metodycznych,
 • rodziców,
 • młodzieży,
 • liderów organizacji pozarządowych,
 • przedstawicieli biur pionu społecznego Urzędu m.st. Warszawy.

Wszystkie proponowane przez Warszawskie Centrum Innowacji formy doskonalenia są bezpłatne.

Więcej informacji o Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń znajdziecie Państwo w Informatorze, który publikujemy w załączniku.

Joanna Gospodarczyk

Dyrektor Biura Edukacji

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Informator267.47 KB