Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wspieranie ucznia uzdolnionego

Wystawa prac Młodych Plastyków
10 marca, 2017 - 11:54
Wystawa prac Młodych Plastyków
stypendystów Programu Pomocy Wybitnie Zdolnych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci
3 kwietnia, 2015 - 12:09
Olimpijskie Gimnazjalne Kółko Matematyczne w Instytucie Matematycznym PAN
W imieniu pracowników IM PAN Zapraszamy zainteresowanych gimnazjalistów na nowe międzyszkolne kółko przygotowujące do Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów i innych konkursów matematycznych.
Rekrutacja uzdolnionych uczniów
11 czerwca, 2014 - 13:39
Rekrutacja uzdolnionych uczniów
Program pomocy wybitnie zdolnym to całoroczny cykl bezpłatnych zajęć z różnych dziedzin i różnorakie dodatkowe formy pomocy merytorycznej. Rekrutację uzdolnionych uczniów Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci prowadzi już po raz 32. Uczniów zgłaszają szkoły, rodzice, znajomi. Można się również zgłosić samodzielnie.
12 grudnia, 2013 - 09:01
Kontynuacja zajęć międzyszkolnych w II semestrze roku szkolnego 2013/2014
Biuro Edukacji planuje dofinansowanie zajęć międzyszkolnym w II semestrze roku szkolnego 2013/2014, które stanowić będą kontynuację zajęć dofinansowanych w semestrze I bieżącego roku szkolnego.
30 listopada, 2012 - 08:05
Fundusz działań na rzecz wybitnie zdolnych
Pomoc dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych.
21 listopada, 2012 - 00:09
Uroczystość wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA i Honorowych Wyróżnień „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy
Uroczystość wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA i Honorowych Wyróżnień „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy - III edycja programu
21 listopada, 2012 - 00:08
IV edycja programu WARS i SAWA dla szkół wspierających uzdolnionych
Warszawski system wspierania uzdolnionych
21 listopada, 2012 - 00:07
Mini Akademia Matematyki
Tematyka zajęć „Mini Akademia Matematyki” w roku 2012
21 listopada, 2012 - 00:05
We wrześniu finał Konkursu Prac Młodych Naukowców UE
Europejskie finały EUCYS 2012 w Bratysławie. Edukację warszawską będzie reprezentował Jakub Nagrodzki uczeń XXXIII LO w Warszawie, absolwent Gimnazjum nr 6 w Łomży, ze swoim projektem chemicznym Synteza trimetyloguanozynowych analogów kapu o potencjalnym znaczeniu w terapii genowej.
21 listopada, 2012 - 00:04
Przesunięty termin nadsyłania nowych zgłoszeń do programu pomocy wybitnie zdolnym

Strony