Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Fundusz działań na rzecz wybitnie zdolnych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 20 listopada, 2012 - 23:37
zaktualizowany: piątek, 30 listopada, 2012 - 08:05
Pomoc dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych.

Nowe wnioski o pomoc Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci powinny wpłynąć doBiura Funduszu do 31 maja każdego roku. Mogą być złożone przez każdą instytucję czy osobę, również przez bezpośrednio zainteresowanego.

Wnioski powinny zawierać podstawowe dane osobowe (koniecznie adres domowy) oraz informacje o pracy nad rozwojem zainteresowań i o osiągnięciach.

W przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić do 31 lipca 5 rysunków, 15 szkiców "szybkich" i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).

W przypadku uzdolnień muzycznych niezbędne jest przedstawienie wyników udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także opinii nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie.

Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy. Podstawowym kryterium przyjęcia do Programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań.

Źródło informacji: