Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Bezpieczeństwo uczniów

9 listopada, 2012 - 00:04
Chronimy Dzieci - program profilaktyki przemocy wobec dzieci
9 listopada, 2012 - 00:04
Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń
9 listopada, 2012 - 00:04
Działalność profilaktyczna Straży Miejskiej m.st. Warszawy-oferta programowa na rok szkolny 2012/2013
Działania edukacyjne w warszawskich placówkach oświatowych Straż Miejska m.st. Warszawy prowadzi od 1996 r. Obecnie są one skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. W roku szkolnym 2011/2012 pracownicy Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej zrealizowali tematyczne zajęcia informacyjno-edukacyjne w 663 placówkach oświatowych na terenie Warszawy (w 182 przedszkolach, 221 szkołach podstawowych, 136 gimnazjach, 124 szkołach ponadgimnazjalnych). W ramach oferowanych programów strażnicy przeprowadzili łącznie: 7975 godzin zajęć z uczniami; 71 spotkań z rodzicami oraz 19 spotkań z kadrą pedagogiczną szkół. W spektaklach edukacyjnych realizowanych w ramach interaktywnego teatru profilaktycznego uczestniczyli uczniowie z 44 szkół podstawowych.

Strony