Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Straż Miejska - bezpłatna oferta zajęć dla uczniów ze szkół, w których planowany jest strajk nauczycieli

opublikowany: środa, 3 kwietnia, 2019 - 13:23
zaktualizowany: środa, 3 kwietnia, 2019 - 13:23

Strażnicy z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy od kilkunastu lat prowadzą różnorodne działania edukacyjno-informacyjne w wielu placówkach oświatowych. Prowadzimy nie tylko zajęcia edukacyjne w szkołach, ale także współpracujemy z wieloma ośrodkami kultury i sportu wspólnie organizując dla dzieci i młodzieży atrakcyjne formy zajęć w postaci rozgrywek sportowych, warsztatów, konkursów itp. zarówno w roku szkolnym jak i podczas ferii zimowych oraz wakacji.

W związku z planowanym strajkiem nauczycieli w placówkach oświatowych, a co za tym idzie koniecznością zapewnienia różnorodnych zajęć dzieciom korzystającym z dostępności miejskich instytucji kultury oraz ośrodków sportu i rekreacji, jako miejsc, które mogłyby zorganizować dzieciom opiekę, Straż Miejska m.st. Warszawy proponuje wsparcie dla instytucji, które zostaną wskazane jako miejsca w których uczniowie zamkniętych szkół będą spędzać czas, poprzez zorganizowanie różnorodnej formy aktywności.

1. Zajęcia edukacyjno – informacyjne.

Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa dla poszczególnych grup wiekowych. Tematyka zajęć dostosowana do poszczególnych grup wiekowych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i narzędzi podnoszących atrakcyjność spotkań.

Dla młodszych proponujemy edukację w formie historii, opowiadań, filmów poruszającą tematykę bezpieczeństwa podczas zabaw w budynku oraz na boisku lub placu zabaw. Dysponujemy także materiałami na temat przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej, poszanowaniu prawa i godności innych (przeciwdziałanie dyskryminacji), komunikacji bez przemocy.

2. Teatr Na Straży.

Spektakl edukacyjny dla najmłodszych pt. „O Florce, która chciała zostać piłkarzem” doskonale wpisuje się w konwencję edukacji poprzez zabawę stanowiąc atrakcyjne narzędzie dydaktyczne. Realizacja projektu interaktywnego teatru profilaktycznego jest dopełnieniem części oferty programowej realizowanej w placówkach oświatowych przez strażników miejskich i porusza problematykę związaną  z  zachowaniem się dzieci wobec osób nieznajomych. Spektakl edukacyjny jest prowadzony w sposób interaktywny, podczas którego młodzi widzowie angażując się w historię głównej postaci badają dostępne alternatywy i rozwiązania problemów tożsame z ich codziennymi trudnościami. Tematyka zasad bezpiecznego zachowania się dziecka w kontakcie z osobą nieznajomą poruszana podczas spektaklu jest nieustająco aktualna a bezpieczeństwo najmłodszych i wyposażenie ich w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i informowania o zagrożeniu niezwykle istotna. Spektakl realizujemy we współpracy z domami kultury, korzystając z ich profesjonalnego zaplecza scenicznego.

3. Pierwsza Pomoc.

Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy mają formę atrakcyjnych ćwiczeń z użyciem fantomów oraz defibrylatorów szkoleniowych. W tej tematyce poziom wiedzy i trudności dostosowujemy do możliwości poznawczych danej grupy wiekowej, więc są to zajęcia dedykowane zarówno dla najmłodszych jak
i starszych uczestników. Aranżacje scenek wymagających od uczestników zaangażowania, współpracy w zespole, nauka poprzez ćwiczenia to dodatkowe atuty tych zajęć.

4. Wizyta na oddziałach terenowych Straży Miejskiej.

Zapoznawanie z pracą strażników miejskich oraz sprzętem specjalistycznym na poszczególnych oddziałach terenowych. Zapraszamy grupy dzieci i młodzieży do odwiedzenia oddziałów terenowych znajdujących się na poszczególnych dzielnicach. Spotkania dzieci ze strażnikami, rozmowy,  możliwość zobaczenia pracy Straży niejako „od środka”, obejrzenia z bliska sprzętu specjalistycznego, radiowozów cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem.

5. Konkursy, gry i zabawy.

Organizacja konkursówo tematyce bezpieczeństwa, dostosowana do różnych grup wiekowych. Proponujemy konkursy plastyczne na wybrane tematy z zakresu bezpieczeństwa (prace grupowe lub indywidualne), które nagradzamy. Mamy także do dyspozycji różnorodne formy gier i zabaw (koło fortuny, gry planszowe, puzzle, wykreślanki, kolorowanki, rebusy, tablice magnetyczne z możliwością rozwiązywania różnych sytuacji drogowych, quizy). Doświadczenie strażników pozwala na dostosowanie odpowiedniej formy i poziomu trudności do właściwej grupy wiekowej uczestników. Poza atrakcyjną formą konstruktywnego spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych promujemy zasady gry fair play oraz doskonalimy umiejętności współpracy w zespole.

6. Rozgrywki sportowe.

Rozgrywanie meczy piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, gry w „dwa ognie” z udziałem drużyn dzieci i strażników miejskich na terenie ośrodków sportu to propozycja dla starszych uczestników. Młodzież chętnie podejmuje wyzwanie zmierzenia się z funkcjonariuszami. Jest to również możliwość propagowania zasad gry fair play.

7. Rowerowy tor przeszkód.

Organizacja toru z wykorzystaniem elementów mobilnego miasteczka w dowolnie wybranym miejscu, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz (np. sale gimnastyczne). Uczestnicy ćwiczą umiejętności jazdy rowerem na różnej nawierzchni (przejazd po równoważni, rynnie, tarce), omijanie przeszkód, slalom pomiędzy pachołkami dzięki czemu uczą się panowania nad rowerem w różnych warunkach, szybkiej reakcji na zmienność sytuacji na drodze, co przekłada się na zwiększone poczucie bezpieczeństwa podczas poruszania się w ruchu drogowym na drodze publicznej. Zapewniamy rowery i kaski.

8. Miasteczko Ruchu Drogowego.

Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego stanowi istotny element w edukacji dzieci i młodzieży
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uczniowie mogą zapoznawać się z zasadami ruchu drogowego w trakcie zajęć realizowanych w multimedialnej sali edukacyjnej mieszczącej się w budynku przy ul. Sołtyka 8/10 a następnie doskonalić naukę jazdy oraz praktyczna nauka przepisów ruchu drogowego na terenie placu manewrowego Miasteczka. Najmłodszych uczestników, którzy jeszcze nie jeżdżą samodzielnie na rowerze zapraszamy na miasteczko w charakterze pieszych, gdzie mogą utrwalić wiedze oraz zasady przechodzenia przez jezdnię oraz bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji publicznej

Osoba do kontaktu:
Marta Bachórz
Wydział Profilaktyki i Planowania
Straż Miejska m.st. Warszawy

Młynarska 43/45

01-170 Warszawa

Marta.Bachorz@strazmiejska.waw.pl
tel. 48225986031 +48-723-986-198