Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Jeszcze się Polska o nas upomni

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 1 marca, 2016 - 12:30
zaktualizowany: wtorek, 1 marca, 2016 - 13:32
Uroczystości w Kwaterze „Łączka” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w miejscu, gdzie od połowy 1948 r. potajemnie grzebano ciała zgładzonych w więzieniu mokotowskim http://mon.gov.pl/z/pliki/rozne/2016/02/PROGRAM_23-02-16_www_1.pdf
Warszawski konkurs literacko-plastyczny upamiętniający losy „Żołnierzy Wyklętych”

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta oraz środowiska kombatanckie mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w warszawskim konkursie literacko-plastycznym poświęconym pamięci żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego, zwanego szerzej jako „Żołnierze Wyklęci”. Konkurs ma na celu przypomnienie młodym Polakom  tych, którzy zostali zapomniani i wykreśleni z kart historii na dziesiątki lat. Naszemu konkursowi przyświecają słowa: Jeszcze się Polska o nas upomni - wypowiedziane przez jednego z Żołnierzy Wyklętych na chwilę przed egzekucją. Chcemy przywrócić tym bohaterom pamięć i szacunek oraz kultywować wartości, za które oddali życie.

Zasady Konkursu:

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  2. Konkurs obejmuje następujące kategorie: praca literacka w formie rozprawki argumentacyjnej, praca plastyczna.

Tematy prac literackich dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (jeden do wyboru):

1.   Człowiek z pomnika czy po prostu człowiek? Zaprezentuj portret psychologiczny gen. Augusta Emila Fieldorfa na podstawie filmu Generał Nil w reżyserii Ryszarda Bugajskiego

link do filmu   https://gloria.tv/media/A1KhH33Ez29

2.   Osaczeni, lecz czy osamotnieni? Rozważ sytuacje życiowe i postawy żołnierzy wyklętych, korzystając z materiałów źródłowych. (wykaz materiałów w załączeniu)

Informacje na temat prac literackich:

Prace w formie rozprawki, które powinny zawierać  powyżej 250 słów – szkoły gimnazjalne i powyżej 300 słów – szkoły ponadgimnazjalne, należy przesyłać w formie elektronicznej w terminie do 29.04 2016 rokuna adres mailowy XCIX LO:  

sekretariat_lo99@op.pl

z dopiskiem w temacie:  Konkurs o Żołnierzach Wyklętych


Tematyka konkursowa w kategorii: praca plastyczna (do wyboru jedna z nich):  

1. Życie codzienne Żołnierzy Wyklętych w konspiracji

2. Plakat do filmu fabularnego Generał Nil w reżyserii Ryszarda Bugajskiego

 

Informacje na temat prac plastycznych:

Prace plastyczne mogą zostać wykonane w formie obrazu, rysunku, fotografii, grafiki komputerowej lub innej.

Rozmiar- papier w rozmiarze A2 lub A3 w przypadku obrazu lub rysunku, profesjonalna odbitka zdjęcia w formacie A2 lub A3; grafika komputerowa- wydruk w rozmiarze A2 lub A3 lub film na nośniku cyfrowym.

Prace plastyczne, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs o Żołnierzach Wyklętychnależy nadesłać pocztą  w terminie do 29.04 2016 rokuna adres:

XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta,

 ul. Fundamentowa 38/42 04-046 Warszawa,(decyduje data stempla pocztowego)

 

Nagrody będą przyznane w dwóch kategoriach -  pracy literackiej oraz pracy plastycznej. Zostaną ufundowane przez kombatantów Polski Podziemnej i organizatorów konkursu.

Termin ogłoszenia wyników zostanie podany na stronie internetowej XCIX Liceum Ogolnokształcącego.

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w siedzibie Światowego Związku Armii Krajowej przy ulicy Zielnej 39 w Warszawie lub innym miejscu ustalonym przez organizatora Konkursu.

Załączniki:
PlikRozmiar
FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY-1.pdf192 Kb
FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY-2.pdf192 Kb
Proponowany_wykaz_literatury_przedmiotu.pdf325 Kb
REGULAMIN_KONKURSU.pdf396 Kb