Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

V edycja konkursu "Policjanci są wśród nas"

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 14 marca, 2016 - 08:46
zaktualizowany: czwartek, 17 marca, 2016 - 15:55
V edycja konkursu "Policjanci są wśród nas"
Zaproszenie dla uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy, rodzice i opiekunowie!
 

Komenda Stołeczna Policji wspólnie z Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy organizują w roku szkolnym 2015/2016 - V edycję konkursu pn. „Policjanci są wśród nas”. Partnerem konkursu jest również Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych, jako odpowiedź na ogromne zainteresowanie placówek oświatowych, dzieci i młodzieży wcześniejszymi przedsięwzięciami profilaktyczno-edukacyjnymi Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Głównym celem konkursu jest podniesienie świadomości prawnej dzieci o treści łatwe do przyswojenia na ich poziomie rozwoju osobowego, a przez to również spowodowanie zmniejszenia ilości zdarzeń o charakterze przestępczym oraz nieszczęśliwych wypadków z udziałem najmłodszych.

Zaproponowane konkurencje są dynamiczne, co pozwoli na potrzymanie uwagi młodych uczestników konkursu. Treść przewidzianych zadań nawiązuje do typowych sytuacji i zachowań  kształtując postawę najmłodszych do efektywnego i prawidłowego reagowania w różnych sytuacjach – również w sytuacji zagrożenia. Kształtuje u dzieci nawyki i umiejętności zwracania się o pomoc do właściwych osób, w tym służb mundurowych.

Wyrażamy opinię, że taka forma konkursu wpłynie pozytywnie na szeroki udział uczniów szkół podstawowych  w tym przedsięwzięciu,

Konkurs prowadzony będzie w trzech etapach:

 1. I - szkolny w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 roku

 2. II - rejonowy  w dniu 11 maja 2016 roku

 3. III - finał

  Przeprowadzenie finału konkursu w formie turnieju wiedzy i umiejętności zaplanowano na dzień 9 czerwca 2016 roku  na terenie  Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie ul. Międzyparkowa 4.

  Regulamin przedmiotowego Konkursu został zamieszczony na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji www.wprewencji.policja.waw.pl w zakładce konkursy.

  W związku z powyższym zapraszamy Państwa do zapoznania się z regulaminem
  i umożliwienia dzieciom udziału w atrakcyjnej formie poszerzania wiedzy na temat bezpiecznych zachowań. Regulamin przedmiotowego Konkursu został zamieszczony na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji www.wprewencji.policja.waw.pl w zakładce konkursy.