Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Startuje konkurs NBP dla młodzieży. Zachęcamy do udziału!

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 20 września, 2016 - 10:44
zaktualizowany: środa, 5 października, 2016 - 16:03
Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej, piętnastej już edycji „Konkursu na pracę pisemną”, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej, piętnastej już edycji „Konkursu na pracę pisemną”, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej, piętnastej już edycji „Konkursu na pracę pisemną”, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • Gimnazja: „Czy tylko skarbonka? Jak oszczędzać pieniądze, których nie widać”;
  • Szkoły ponadgimnazjalne: „Mądre i odpowiedzialne zadłużanie się – jak unikać pułapek kredytowych?”.

Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wykorzystywania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych.

Ważne jest również przekonanie młodzieży, że wiedza o finansach i ekonomii nie jest skomplikowana i nudna, za to bardzo potrzebna. Dlatego zaproponowano tematy bardzo bliskie codziennemu życiu. Mają one na celu zwrócenie uwagi na to, że umiejętność oszczędzania, jak i racjonalnego zaciągania długów jest niezbędna we współczesnym świecie.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2016/2017.

Pracę należy przygotować w języku polskim. Może zawierać zdjęcia i wykresy, a jej objętość musi mieścić się na 5 stronach formatu A4 (maksymalnie – 10 stron). Praca powinna posiadać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w swoim materiale.

Dla autorów najlepszych prac czekają nagrody:

  • za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto,
  • za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto,
  • za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto,
  • trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1200 zł brutto.

Nagrody otrzymają również nauczyciele – opiekunowie merytoryczni najlepszych zgłoszeń.

Prace konkursowe można przesyłać do 16 października 2016 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie konkursowej.

Ogłoszenie wyników konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 9 grudnia 2016 r.

Zachęcamy do udziału!

Plakat konkursu

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej