Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Muzeum Geologiczne zaprasza do udziału w konkursie geologicznym

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 17 stycznia, 2017 - 13:28
zaktualizowany: wtorek, 17 stycznia, 2017 - 13:37
Zagadka styczniowa

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie geologicznym organizowanym przez Muzeum.
Co miesiąc są do wygrania atrakcyjne nagrody.

fotozagadka

W jakim okresie powstały łupki miedzionośne pochodzące z Lubińsko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego?

Odpowiedzi prosimy nadsyłać do 25 stycznia

z adresem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie (w rozumieniu art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych) moich danych osobowych przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów związanych z konkursem "Fotozagadka". Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y)o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

na adres: wlodzimierz.mizerski@pgi.gov.pl

Regulamin konkursu