Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

"Energia Młodych”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 15 lutego, 2017 - 16:12
zaktualizowany: wtorek, 21 lutego, 2017 - 16:04
Zaproszenie do udziału konkursie kierujemy do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym z całej Polski.

Zależy nam na tym, by zachęcić młodzież do zdobywania i dzielenia się wiedzą na temat nowoczesnej energetyki, do wychodzenia poza szkolne podręczniki i poszukiwania nowych źródeł informacji. Wierzymy, że dzięki współpracy uczniów i nauczycieli pomysły wykreowane w zespołach podczas przygotowywania konkursowych projektów zostaną twórczo przełożone na rozwiązania możliwe do zastosowania w praktyce.

Termin nadsyłania prac konkursowych mija15 marca br.
 
Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Energii, Wojewoda Pomorski oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.