Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs na reportaż

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 3 marca, 2017 - 13:35
zaktualizowany: piątek, 3 marca, 2017 - 13:41
Konkurs na reportaż
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w corocznym Konkursie edukacyjnym inspirowanym wybranymi dziełami Ryszarda Kapuścińskiego. Konkurs towarzyszy Nagrodzie im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2016.

Tegoroczna edycja Konkursu, podobnie jak poprzednie, odwołuje się do zbioru reportaży Ryszarda Kapuścińskiego „Busz po polsku”. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić uczniowie zgłaszający się indywidualnie lub wytypowani przez szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury i biblioteki. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną bądź dostarczenie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej oraz w sekretariacie Konkursu) oraz pracy reporterskiej lub materiału inspirowanego książką „Busz po polsku” autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego.

Praca literacka, fotograficzna, filmowa lub materiał radiowy może mieć dowolną formę artystyczną, ale musi ona mieć charakter dokumentalny.

Szczegółowe informacje o Konkursie znajduje się w Regulaminie, który dostępny jest do pobrania poniżej oraz w sekretariacie konkursu. Konkurs organizowany jest przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej przy współpracy Stołecznej Redakcji „Gazety Wyborczej” (Agora SA), Biura Edukacji m.st. Warszawy oraz Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2016.

Ważne informacje:

  • Termin składania/nadsyłania prac upływa 23 kwietnia 2017 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).
  • Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 20 maja 2017 r.  podczas Warszawskich Targów Książki w Dniu Reportażu na PGE Narodowym.
  • Uczestnicy konkursu oraz ich nauczyciele otrzymają zaproszenie do udziału w Gali wręczenia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2016, która odbędzie się 19 maja 2017 r.
  • Praca wraz z Formularzem zgłoszeniowym powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres info@scek.pl lub dostarczona osobiście w wersji papierowej/na nośniku (płyta CD lub DVD), do sekretariatu Konkursu: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4, pokój 117.

Koordynator konkursu:
Magdalena Kostrzewa
e-mail: mkostrzewa@scek.pl; info@scek.pl,
tel.: 22 277 06 10

Źródło informacji: