Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

II edycja Konkursu im. Joanny Kubiak „Nauczyciel-Mediator”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: poniedziałek, 3 kwietnia, 2017 - 09:00
zaktualizowany: poniedziałek, 3 kwietnia, 2017 - 09:03
Nauczycieli stosujących w swojej pracy z uczniami różne formy rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediacje zapraszamy do udziału w konkursie.
Cele konkursu:
  1. Promocja form rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediacji jako metody pracy nauczycieli.
  2. Wyróżnienie nauczycieli, którzy konsekwentnie i z sukcesem stosują w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą te metody.
  3. Wspieranie rozwoju osobistego nauczycieli w obszarze metod rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w sytuacji narastającej w szkołach agresji i przemocy.
  4. Upamiętnienie życia i pracy Joanny Kubiak.
  5. Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas uroczystej gali w czerwcu 2017 r. w Warszawie.Nominacje nauczycieli można zgłaszać w terminie od 22 lutego do 21 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej konkursu: www.interwencjaprawna.pl/nauczyciel-mediator/wniosek-nominacyjny/Zachęcamy do wydrukowania i powieszenia na szkolnej tablicy ogłoszeń plakatu informacyjnego.Patronat honorowy nad Konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka.