Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: poniedziałek, 10 kwietnia, 2017 - 09:24
zaktualizowany: poniedziałek, 10 kwietnia, 2017 - 09:30
Konkurs plastyczny dla uczniów warszawskich szkół podstawowych
Konkurs plastyczny dla uczniów warszawskich szkół podstawowych
Punkt Informacji EuropejskiejEurope Direct – Warszawa prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich   i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy zaprasza uczniów warszawskich szkół podstawowychdo udziału w konkursie plastycznym„Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”Konkurs plastyczny poświęcony jest głównemu motto Unii Europejskiej, które podkreśla europejskie wartości, wynikające z bogactwa kultur, tradycji oraz języków. To ono motywuje Europejczyków do wspólnego działania na rzecz pokoju i dobrobytu.Prace plastyczne powinny przedstawiać wyobrażenia, doświadczenia, a także obserwacje uczniów na temat pozytywnego oddziaływania wielokulturowości na codzienne życie. Ich tematyka może nawiązywać do jednej z podstawowych wartości Unii Europejskiej np. solidarności, tolerancji lub pokoju i prezentować korzyści, jakie czerpiemy z kulturowego bogactwa kultur, tradycji i zwyczajów.Tematyka konkursu nawiązuje do nowego programu w dziedzinie polityki migracji -  jednego z 10 priorytetów Komisji Europejskiej, pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera.Prace muszą zostać wykonane w formie rysunku lub malunku, przy użyciu jednej z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki lub grafika. Wymagany format to A3.Nagrodami głównymi dla autorów najwyżej ocenionych prac są aparaty fotograficzne.Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać w terminie do 31 maja 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Zaproszenie konkurs plastyczny 2017191.77 KB