Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs plastyczny „Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 13 września, 2017 - 11:15
zaktualizowany: czwartek, 26 października, 2017 - 09:45
Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami
Zaproszenie dla uczniów warszawskich szkół podstawowych
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Warszawa 
prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich  
i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy 
zaprasza
uczniów warszawskich szkół podstawowych
do udziału w konkursie plastycznym 
„Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”
 

Konkurs plastyczny poświęcony jest głównemu motto Unii Europejskiej, które podkreśla europejskie wartości, wynikające z bogactwa kultur, tradycji oraz języków. To ono motywuje Europejczyków do wspólnego działania na rzecz pokoju i dobrobytu.

Prace plastyczne powinny przedstawiać wyobrażenia, doświadczenia, a także obserwacje uczniów na temat pozytywnego oddziaływania wielokulturowości na codzienne życie. Ich tematyka może nawiązywać do jednej z podstawowych wartości Unii Europejskiej np. solidarności, tolerancji lub pokoju i prezentować korzyści, jakie czerpiemy z kulturowego bogactwa kultur, tradycji i zwyczajów.

Tematyka konkursu nawiązuje do nowego programu w dziedzinie polityki migracji -  jednego z 10 priorytetów Komisji Europejskiej, pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera.

Prace muszą zostać wykonane w formie rysunku lub malunku, przy użyciu jednej
z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki lub grafika. Wymagany format to A3.

Nagrodami głównymi dla autorów najwyżej ocenionych prac są aparaty fotograficzne.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać w terminie do 23 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa

(z dopiskiem Konkurs plastyczny – „Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”)

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa: http://europedirect.um.warszawa.pl

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, oraz wypełnienie i przesłanie wraz
z pracą wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Ponadto każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła).

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować telefonicznie pod nr:
(22) 443 02 26; (22) 443 03 69; (22) 443 07 80
lub pocztą elektroniczną na adres: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl