Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs „Ze Strażą Miejską Bezpiecznie” – zgłoszenia szkół do 10 stycznia 2018 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 14 listopada, 2017 - 12:49
zaktualizowany: piątek, 15 grudnia, 2017 - 12:00
Straż Miejska m.st. Warszawy, wspólnie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, zapraszają szkoły podstawowe do udziału w V edycji konkursu „Ze Strażą Miejską Bezpiecznie”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych.


Celem konkursu jest:
- propagowanie bezpieczeństwa na drodze,
- upowszechnianie bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożeń,
- opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej,
- utrwalenie wiedzy na temat roli i zadań straży miejskiej.

 

Konkurs odbywa się w trzech etapach:
W pierwszym etapie (szkolnym) – nauczyciele typują spośród uczniów klas V jedną, dwuosobową drużynę.
W drugim etapie drużyny rozwiązują w czasie 45 minut, test jednokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań. Testy zostaną sprawdzone przez organizatora.
W trzecim etapie biorą udział wyłącznie drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów spośród szkół z danej dzielnicy. Etap trzeci składa się z:
- oceny pracy plastycznej,
- prezentacji sposobów udzielania pierwszej pomocy oraz wykonania prawidłowego przejazdu rowerem po terenie Miasteczka Ruchu Drogowego.

 

Szczegółowy terminarz konkursu oraz zasady punktacji zawarte są w regulaminie.

Termin zgłaszania drużyn szkolnych do konkursu został przedłużony do 10 stycznia 2018 r.

Źródło informacji: 
Autor treści: 

Pliki do pobrania: