Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Programuj z Google Maps - Konkurs Geoinformatyczny Politechniki Warszawskiej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 16 stycznia, 2018 - 09:42
zaktualizowany: czwartek, 1 lutego, 2018 - 15:39
I edycja Konkursu Geoinformatycznego. Wygraj indeks Politechniki Warszawskiej
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zaprasza uczniów klas maturalnych, zwłaszcza uzdolnionych w zakresie informatyki, do udziału w ogólnopolskim Konkursie Geoinformatycznym, którego zwycięzcy otrzymają indeks na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Geoinformatyka.

 
 

Eliminacje Konkursu odbędą się drogą internetową. Udział w I etapie będzie wymagał zarejestrowania się na platformie konkursowej, gdzie zostaną udostępnione zadania w formie testu zamkniętego wielokrotnego wyboru. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu. Po zalogowaniu się uczestnik Konkursu będzie miał ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania. Test będzie składał się z 30 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności – 10 pytań z puli zadań podstawowych, 10 zadań na poziomie średnio zaawansowanym oraz 10 pytań o najwyższym poziomie trudności.

 
 

Etap centralny ma miejsce w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Spośród wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach zostanie łącznie wyłonionych 30 osób z najwyższą liczbą punktów. Te osoby zostaną zaproszone do udziału II etapie, który będzie miał charakter pisemny. W sytuacji, kiedy większa liczba uczestników uzyska jednakowe wyniki, Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu dodatkowych osób do etapu centralnego.

 
 

Do części finałowej Konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych uczestników. III etap odbędzie się w formie ustnej w dniu zakończenia etapu centralnego. Finał Konkursu odbywa się z udziałem Komisji Konkursowej. Listę uczestników zakwalifikowanych do etapu III ustala Komisja Konkursowa.