Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 19 lipca, 2018 - 09:21
zaktualizowany: czwartek, 19 lipca, 2018 - 09:23
Mazowieckie Barwy Wolontariatu
Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.


Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, podmiotów, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontariacki w Polsce.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 12 września 2018 r.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy:

http://mazowia.eu/aktualnosci/mazowieckie-barwy-wolontariatu.html

 

 

Źródło informacji: