Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

III Mazowiecki Festiwal Twórczości Zbigniewa Herberta

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 10 września, 2018 - 14:09
III Mazowiecki Festiwal Twórczości Zbigniewa Herberta
XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w III Mazowieckim Festiwalu Twórczości Zbigniewa Herberta w trzech kategoriach: recytacja, praca plastyczna, praca fotograficzna. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych: klas VII i VIII i oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego.

"W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę  w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad  przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń"

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r.

  

III Mazowiecki Festiwal Twórczości Zbigniewa Herberta 

Szanowni Państwo,

z okazji ogłoszenia 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w III Mazowieckim Festiwalu Twórczości Zbigniewa Herberta  w  trzech kategoriach: recytacja, praca plastyczna, praca fotograficzna. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych: klas VII i VIII i oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego.                

W związku z obchodami Roku Zbigniewa Herberta konkurs w kategoriach: plastycznej i fotograficznej kierujemy również  do uczniów  szkolnych punktów konsultacyjnych przy placówkach dyplomatycznych RP, prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Celem naszego przedsięwzięcia jest propagowanie twórczości Zbigniewa Herberta oraz rozwijanie wyobraźni poprzez łączenie sztuki, słowa i obrazu.Realizacja projektu będzie okazją do poznawania utworów związanych z biografią, światopoglądem poety, miejscami, które kochał, i za którymi tęsknił.

Zachęcam uczniów do wyrażenia swoich głębokich refleksji, których źródłem będzie twórczość Zbigniewa Herberta.

 

Dyrektor XCIX LO
Bożena Gromadzka

więcej>>>