Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs plastyczny „Obraz wolności”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 2 października, 2018 - 14:53
zaktualizowany: poniedziałek, 29 października, 2018 - 11:04
Konkurs plastyczny „Obraz wolności” organizowany z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

W 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795–1918) Polska odzyskała niepodległość. W roku 2018 mija 100 lat od tamtych wydarzeń. Bolesna historia naszego kraju pokazuje nam, jak ważna jest nieustanna uwaga i troska o niepodległość. Pojęcie wolności jest nieodłącznie związane z możliwością wyboru i odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Jaki jest obraz Twojej, naszej wolności współcześnie?

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.nowolipki.edu.pl/konkurs-obraz-wolnosci  

Konkurs jest organizowany przez Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to doskonała okazja by spróbować przedstawić w formie plastycznej własne wyobrażenie pojęcia wolność. Temat wolności był inspiracją dla wielu artystów na przestrzeni wieków. Również współcześni twórcy próbują za pomocą różnorodnych środków artystycznego wyrazu rozważać to pojęcie. Sięgnięcie do przykładów z historii sztuki może posłużyć jako pomoc w budowaniu własnych obrazów.
 Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich szkół w wieku od 6 do 20 lat.

 Na stronie http://www.nowolipki.edu.pl/konkurs-obraz-wolnosci znajdują się:

Regulamin! 

Karta uczestnika konkursu!

Karta zgłoszenia pracy!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych!

1. Termin składania/nadsyłania prac upływa 25 października 2018 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 9 listopada 2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie organizatora - Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki” w Warszawie, ul. Nowolipki 9B.

3. Laureaci konkursu oraz wspierający ich nauczyciele zostaną zaproszeni telefonicznie do udziału w finale konkursu.