Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

II Warszawski Konkurs Kaligraficzny Kaligraf 2019 - Geniusz z Mediolanu

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: środa, 16 stycznia, 2019 - 11:24
zaktualizowany: piątek, 25 stycznia, 2019 - 10:40
Konkurs Kaligraficzny Kaligraf 2019 - Geniusz z Mediolanu
Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego serdecznie zaprasza uczniów warszawskich szkół do udziału w II Warszawskim Konkursie Kaligraficznym Kaligraf 2019.
W tym roku szczególną uwagę chcemy zwrócić na postać Leonarda da Vinci i jego niezwykłe odkrycia, dlatego zapraszamy Was do pięknego przepisywania cytatów tego wielkiego humanisty.Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie, ul. Wilgi 19.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu miasta stołecznego Warszawy.Cele konkursu: ·         zwrócenie uwagi na czytelną, płynną i kształtną grafikę pisma,·         doskonalenie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem,·         rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,·         rozpowszechnianie sztuki kaligrafii,·         uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego ksiąg ręcznie iluminowanych,·         rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,·         promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Kategorie wiekowe:·         I kategoria - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,·         II kategoria – uczniowie klas VII - VIII SP oraz 3 gimnazjum,·         III kategoria – uczniowie szkół średnich.Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury złożone ze specjalistów w dziedzinie kaligrafii.Prace konkursowe należy dostarczyć do 25 stycznia 2019 r. do Szkoły Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego, ul. Wilgi 19, 04-831 Warszawa. Liczy się data wpływu pracy do placówki. Termin jest nieprzekraczalny.Wyniki zostaną podane podczas uroczystego podsumowania konkursu w dniu 8 marca 2019 r. oraz na stronie internetowej szkoły: https://sp140.edupage.org.Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się poniżej.