Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

II Warszawski Konkurs Kaligraficzny Kaligraf 2019 - Geniusz z Mediolanu

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 16 stycznia, 2019 - 11:24
zaktualizowany: piątek, 25 stycznia, 2019 - 10:40
Konkurs Kaligraficzny Kaligraf 2019 - Geniusz z Mediolanu
Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego serdecznie zaprasza uczniów warszawskich szkół do udziału w II Warszawskim Konkursie Kaligraficznym Kaligraf 2019.

W tym roku szczególną uwagę chcemy zwrócić na postać Leonarda da Vinci i jego niezwykłe odkrycia, dlatego zapraszamy Was do pięknego przepisywania cytatów tego wielkiego humanisty.

Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie, ul. Wilgi 19.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu miasta stołecznego Warszawy.

Cele konkursu:
·         zwrócenie uwagi na czytelną, płynną i kształtną grafikę pisma,
·         doskonalenie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem,
·         rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
·         rozpowszechnianie sztuki kaligrafii,
·         uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego ksiąg ręcznie iluminowanych,
·         rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
·         promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 
Kategorie wiekowe:
·         I kategoria - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
·         II kategoria – uczniowie klas VII - VIII SP oraz 3 gimnazjum,
·         III kategoria – uczniowie szkół średnich.

Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury złożone ze specjalistów w dziedzinie kaligrafii.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 25 stycznia 2019 r. do Szkoły Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego, ul. Wilgi 19, 04-831 Warszawa. Liczy się data wpływu pracy do placówki. Termin jest nieprzekraczalny.
Wyniki zostaną podane podczas uroczystego podsumowania konkursu w dniu 8 marca 2019 r. oraz na stronie internetowej szkoły: https://sp140.edupage.org.

Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się poniżej.