Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawski konkurs "Mistrz gramatyki języka niemieckiego" GRAMMATIKMEISTER 2019

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 23 stycznia, 2019 - 09:48
zaktualizowany: środa, 23 stycznia, 2019 - 09:49
MISTRZ GRAMATYKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Zapraszamy uczniów mazowieckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy uczą się języka niemieckiego, do udziału w konkursie "Mistrz gramatyki języka niemieckiego"

Organizatorem jest XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí, ul. Leopolda Staffa 111, Warszawa.

Cele konkursu:
• motywowanie młodzieży do pogłębiania wiedzy dotyczącej gramatyki języka niemieckiego;
• rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim;
• wzbudzanie w uczniach rywalizacji prowadzącej do osiągnięcia jak najlepszych wyników;
• stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza materiał lekcyjny.

Konkurs obejmuje dwa etapy dla każdej kategorii: (I kategoria) dla szkoły podstawowej i gimnazjalnej oraz (II kategoria) ponadgimnazjalnej.

Termin I: do 22.02.2019 r. –  szkoły  zgłoszają się do konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego internetowego

Tytułowy Mistrz Gramatyki Języka Niemieckiego (w obu kategoriach) otrzyma dyplom oraz atrakcyjną nagrodę rzeczową. Zostaną przyznane również trzy wyróżnienia w każdej kategorii.