Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs edukacyjny na reportaż - Mój busz po polsku

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 26 lutego, 2019 - 11:15
zaktualizowany: poniedziałek, 18 marca, 2019 - 11:02
Mój busz po polsku
Serdecznie zapraszamy uczniów warszawskich szkół w wieku 13-19 lat do udziału w corocznym Konkursie edukacyjnym inspirowanym wybranymi dziełami Ryszarda Kapuścińskiego.

Konkurs towarzyszy Nagrodzie im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2018.

Tegoroczna edycja Konkursu, podobnie jak poprzednie, odwołuje się do zbioru reportaży Ryszarda Kapuścińskiego „Busz po polsku”. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić uczniowie zgłaszający się indywidualnie lub wytypowani przez szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury i biblioteki.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną bądź dostarczenie do sekretariatu konkursu przez uczestnika formularza zgłoszeniowego oraz pracy reporterskiej lub materiału inspirowanego książką „Busz po polsku” autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego. Praca literacka, fotograficzna, filmowa lub materiał radiowy może mieć dowolną formę artystyczną, ale musi ona mieć charakter dokumentalny.

Ważne informacje:

    Termin składania/nadsyłania prac upływa 8 maja 2019 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).
    Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 25 maja 2019 r.  podczas Warszawskich Targów Książki w Dniu Reportażu na PGE Narodowym.
    Uczestnicy konkursu oraz ich nauczyciele otrzymają zaproszenie do udziału w Gali wręczenia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2018.
    Praca wraz z Formularzem zgłoszeniowym powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres info@scek.pl lub dostarczona osobiście w wersji papierowej/na nośniku (płyta CD lub DVD), do sekretariatu Konkursu: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4, pokój 105.

Koordynator konkursu:
Magdalena Kostrzewa
e-mail: mkostrzewa@scek.pl; info@scek.pl
tel.: 22 277 06 10