Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs „Chroń naturę – nic wielkiego, zrób dla Ziemi coś dobrego”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 20 marca, 2019 - 08:43
zaktualizowany: środa, 20 marca, 2019 - 09:18
Mazowsze, serce Polski
Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału konkursie o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych: „Chroń naturę – nic wielkiego, zrób dla Ziemi coś dobrego”.
Tematyka XI edycji Konkursu nawiązuje do problemów  z wiązanych z ochroną środowiska naturalnego, a szczególnie z ochroną przyrody.

Celem konkursu jest  zachęcenie młodych mieszkańców Mazowsza do aktywności w tym zakresie. Im wcześniej rozpoczniemy ten proces, tym wcześniej dobre nawyki będą wprowadzane do codziennego życia. Co ważne, tego typu edukacja ułatwia zmianę sposobu patrzenia młodego pokolenia na przyrodę i zrozumienie konieczności dbania o stan najbliższej okolicy, a przede wszystkim rozbudza poczucie odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody oraz zwraca uwagę na zagrożenia środowiska.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie placówki przedszkolne z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowane przedszkola prosimy o zapoznanie się z umieszczonym poniżej Regulaminem konkursu oraz przygotowanie prac zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi.
 
Praca konkursowa ma być wykonana przez troje dzieci, w innym przypadku praca zostanie odrzucona przez Komisję Konkursową.

Prace należy składać wyłącznie z załączoną kartą zgłoszeniową w terminie od 15 marca 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r. (w przypadku prac przekazanych przez operatora pocztowego –  decyduje data stempla pocztowego), na adres organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa.

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, u następujących osób:

    Magdalena Szefer (22) 59 79 057, magdalena.szefer@mazovia.pl;
    Małgorzata Gawkowska (22) 59 79 473, małgorzata.gawkowska@mazovia.pl.