Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska Drużyna Kreatywności zwyciężyła w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 9 kwietnia, 2019 - 10:33
zaktualizowany: wtorek, 16 kwietnia, 2019 - 15:00
Warszawską Drużynę Kreatywności tworzy siedmioro uczniów z klas 6 i 7 ze Szkoły Podstawowej nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie przy ul. Bartniczej 2.
Warszawska Drużyna Kreatywności

Drużyna WDK zdobyła Nagrodę Specjalną Wyzwań Na Już na IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination we Wrocławiu, która odbyła się w dn. 1-3 marca 2019 roku.
Miejsce, które zajęły dzieci uprawnia do wyjazdu na Ogólnoświatową Olimpiadę, która odbędzie się w USA w Kansas City.

Międzynarodowy Program Destination Imagination jest największym na świecie edukacyjnym programem dla dzieci , młodzieży i studentów. Program działa w 42 krajach na całym świecie.

Destination Imagination uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu. DI bazuje na koncepcji myślenia rozbieżnego (dywergencyjnego) zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. Program zachęca dzieci i młodzież do podejmowania procesu tworzenia - w oparciu o własne mocne strony. Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości.