Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs „Duchem Spartanie – w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz polskiej wojny obronnej 1939”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 20 maja, 2019 - 09:47
zaktualizowany: poniedziałek, 20 maja, 2019 - 10:32
W imieniu Społeczności Szkoły Podstawowej nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej zapraszamy uczniów warszawskich szkół podstawowych do udziału w konkursie.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech obszarach tematycznych upamiętniających 80 rocznicę Września 1939 r., ale też promujących wartości pokoju i życie w pokoju. I tak, odbędą się kolejno:

  • konkurs poetycki – na wiersz  zatytułowany „Pokonajmy wojnę pokojem”,
  • konkurs plastyczny –  na plakat pod hasłem „Przeciw wojnie!”
  • konkurs fotograficzny – na fotografię (lub cykl fotografii) upamiętniającą miejsca bitew kampanii wrześniowej 1939 roku w wersji elektronicznej lub papierowej.

Prace nadsyłane będą do 30 maja 2019 roku, gdyż przewidziana jest publikacja najlepszych prac w formie albumu i konieczny jest czas na realizację tego przedsięwzięcia.

Uroczyste ogłoszenie wyników przewidziane jest na 26 września 2019.

Finał konkursu odbędzie się w Wojskowej Akademii Technicznej.