Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs Ekologiczny „Mazowieckie Krajobrazy”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 8 października, 2019 - 09:01
zaktualizowany: czwartek, 31 października, 2019 - 15:55
Konkurs Ekologiczny „Mazowieckie Krajobrazy”
Zapraszamy do udziału w XVII edycji konkursu ekologicznego „Mazowieckie Krajobrazy” adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Tematyka konkursu

Tegoroczna edycja nawiązuje do popularyzacji walorów krajobrazowych i przyrodniczych Mazowsza. Celem konkursu jest wykształcenie u dzieci i młodzieży indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
oraz uświadomienie jak ważną rolę pełni otaczająca nas przestrzeń.

Dla kogo?

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Uczniowie klas IIII mają wykonać plakat ekologiczny z hasłem, uczniowie klas IVVI – fotografię przedstawiającą Mazowieckie Krajobrazy (z opisem danego miejsca na odwrocie zdjęcia), natomiast uczniowie klas VII-VIII – wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki.

Terminy

Prace konkursowe należy składać wyłącznie z załączoną kartą zgłoszeniową w terminie:

od 7 października do 31 października br. (decyduje data stempla pocztowego), do właściwej terenowo Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie bądź bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (prace z obszaru m.st. Warszawa).

Szczegółowe informacje na stronie: Urzędu Marszałkowskiego.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii
i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, pod numerami telefonów:

(22) 59 79 059  – Milena Marczewska

(22) 59 79 056 – Ewa Warywoda.