Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Festiwal Młodzi Artyści Mokotowa – MAM to!

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 13 lutego, 2020 - 10:38
zaktualizowany: środa, 26 lutego, 2020 - 10:09
Festiwal Młodzi Artyści Mokotowa – MAM to!
Zapraszamy wszystkich młodych artystów ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych do udziału w konkursach.

Zapraszamy wszystkich młodych artystów ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* do udziału w konkursach realizowanych w ramach 16. edycji Festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa – MAM to!, który stanowi wyjątkową szansę na pochwalenie się artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.

Festiwal MAM to! to mozaika 11 konkursów organizowanych przez 6 instytucji kultury Mokotowa  w 4 kategoriach: #słowo, #obraz, #dźwięk, #ruch.

Wszystkie konkursy odbywają się w marcu 2020 roku, a gala finałowa Festiwalu odbędzie się 6 kwietnia 2020 roku o godz. 10:00 dla przedszkoli, o godz. 12:00 dla szkół w Służewskim Domu Kultury.

Dzięki Festiwalowi MAM to!:

 • młodzi artyści z mokotowskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przygotowywani przez nauczycieli, instruktorów, opiekunów szkolnych, czy rodziców mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalnych jurorów,
 • opiekunowie artystyczni i szkoły mogą zobaczyć, jak wygląda edukacja artystyczna
  w innych mokotowskich szkołach, inspirować się do nowych, kreatywnych działań,
 • rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów poszczególnych konkursów czy podczas gali finałowej Festiwalu,
 • instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, wzajemnie inspirować się, by dzięki temu rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,
 • wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej, muzycznej wśród młodego pokolenia.
 • Mokotowskie instytucje kultury promując mokotowskie szkoły i przedszkola działają na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w dzielnicy.

Mam to! #słowo

Konkurs literacki dla szkół „Gdybyś znalazł/a się w swojej ulubionej książce, co byś w niej zmienił/a?„

Organizator: Biblioteka Publiczna Dzielnicy Mokotów
Termin składania prac: do 3 marca 2020
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 30 marca 2020

Przegląd Małych Form Teatralnych dla szkół

Organizator: Dom Kultury „Kadr”
Termin zgłoszeń: do 28 lutego 2020
Prezentacje zespołów: szkoły podstawowe - 9 marca 2020; szkoły ponadpodstawowe - 10 marca 2020
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w dniu prezentacji

Konkurs recytatorski dla szkół

Organizator: Centrum „Łowicka”
Termin zgłoszeń: do 10 marca 2020
Prezentacje uczestników: szkoły podstawowe - 18 marca 2020; szkoły ponadpodstawowe - 19 marca 2020
Ogłoszenie wyników: 20 marca 2020
Wręczenie nagród: 23 marca 2020

Konkurs recytatorski dla przedszkoli

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”
Termin składania prac: do 28 lutego 2020
Prezentacje uczestników: 10-11 marca 2020
Wręczenie nagród: 27 marca 2020

Konkurs literacki dla szkół i przedszkoli „Dzieci listy piszą do rówieśników z innych dzielnic” 

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”
Termin składania prac: do 13 marca 2020
Wręczenie nagród: 27 marca 2020

Mam to! #obraz

Konkurs plastyczny dla szkół „Pamiętajmy o ogrodach" - Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin

Organizator: Centrum „Łowicka”
Termin nadsyłania prac: do 10 marca 2020
Ogłoszenie wyników: 20 marca 2020
Wręczenie nagród: 23 marca 2020
Otwarcie wystawy pokonkursowej: 23 marca 2020

Konkurs fotograficzny dla szkół „Jak zmienia się Mokotów?” 

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”
Termin nadsyłania prac: do 13 marca 2020
Wręczenie nagród: 27 marca 2020

Konkurs plastyczny dla przedszkoli „Mokotowski Przedszkolak”

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”
Termin nadsyłania prac: do 13 marca 2020
Wręczenie nagród: 27 marca 2020

Mam to! #dźwięk

Konkurs wokalny solistów dla szkół i przedszkoli

Organizator: Służewski Dom Kultury
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 13 marca 2020
Przesłuchania konkursowe: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe - 17 marca 2020; przedszkola – 18 marca 2020
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w dniu przesłuchania

Konkurs chórów dla szkół

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 27 lutego 2020
Przesłuchania konkursowe: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe - 9 marca 2020
Ogłoszenie wyników: 10 marca 2020
Wręczenie nagród: 27 marca 2020

Mam to! #ruch

Konkurs taneczny dla szkół i przedszkoli
Organizator: Dom Kultury „Dorożkarnia”
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 24 lutego 2020
Prezentacje konkursowe: 2 marca 2020
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 2 marca 2020

Zgłoszenia

Festiwal jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, którzy uczęszczają do szkól, przedszkoli i placówek oświatowych na terenie dzielnicy Mokotów.
Każdy konkurs ma oddzielny regulamin znajdujący się na stronie danego organizatora. Konkursy podzielone są na cztery kategorie: #słowo, #obraz, #dźwięk; #ruch.
Warunkiem udziału w Festiwalu jest poprawne wypełnienie Karty uczestnictwa odpowiedniej do konkursu. Kartę zgłoszenia wysyła szkoła lub przedszkole.
Szczegółowe informacje i Karty uczestnictwa znajdą Państwo na stronach internetowych instytucji organizujących dane konkursy.

Laureaci pierwszych miejsc mają możliwość wystąpienia w Koncercie Galowym, który odbędzie się 6 kwietnia 2020 roku.

Uwaga: konkursy organizowane są przez sześć różnych instytucji kultury – do każdego konkursu należy wypełnić oddzielną Kartę uczestnictwa.

Organizatorzy: Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Mokotów, Centrum „Łowicka”, Dom Kultury „Dorożkarnia”, Dom Kultury „Kadr”, Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”, Służewski Dom Kultury

Słownik/Informacja:

 • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest – szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, szkoła prywatna,  szkoła społeczna – mająca swoja siedzibę na terenie dzielnicy Mokotów
 • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne.

*Placówka Oświatowa – są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski. (z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów konkursu).

Oficjalny profil FB Festiwalu MAM to!: https://www.facebook.com/mamtofestiwal/