Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

IX Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 6 marca, 2020 - 10:45
zaktualizowany: czwartek, 12 marca, 2020 - 09:37
IX Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie

Uprzejmie informujemy, że 27 marca 2020 r. w godz. 14.30 - 16.30 w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta organizujemy kolejny Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie, odbywający się w ramach programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE) na rok 2020.

Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, a patronem medialnym Filmoteka Szkolna.

Serdecznie zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych i podstawowych (klas 7-8) do udziału w dziewiątej już edycji konkursu, który ma na celu pogłębianie zainteresowań kinem wśród młodzieży, kształcenie nawyku uczestnictwa w kulturze, kształtowanie świadomego odbioru mediów oraz wrażliwości estetycznej i etycznej.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pisemnej deklaracji podpisanej przez nauczyciela – opiekuna wraz z załącznikiem 1a/1b do karty zgłoszenia podpisanym przez pełnoletniego uczestnika, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – jego rodzica/opiekuna prawnego na adres szkoły (zob. regulamin konkursu dostępny na stronie szkoły):

XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im.
Zbigniewa Herberta
ul.
Fundamentowa 38/42
04-036
Warszawa
tel./fax
022 6719927

sekretariat@herbert99lo.edu.pl

http://www.herbert99lo.edu.pl/

W kwestii pytań dotyczących konkursu proszę się zwracać do p. Moniki Bojko –  m.bojko@herbert99lo.edu.pl