Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs fotograficznego #CEDEFOPPHOTOAWARD 2020: Twoje „zielone” lub cyfrowe umiejętności.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 21 maja, 2020 - 10:25
zaktualizowany: środa, 27 maja, 2020 - 10:13
#CEDEFOPPHOTOAWARD 2020
Pomimo pandemii koronawirusa, CEDEFOP we współpracy z Komisją Europejską organizują kolejną edycję konkursu fotograficznego #CEDEFOPPHOTOAWARD 2020: Twoje „zielone” lub cyfrowe umiejętności. Do wygrania wyjazd do Niemiec, Grecji i nie tylko!

Konkurs ma na celu promocję najlepszych praktyk edukacyjnych w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Stwarza szansę młodym uczniom oraz osobom dorosłym podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z nauką i zdobywaniem wiedzy.

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół zawodowych z krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii i Islandii. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie zespoły 4-osobowe.  Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane.

Każdy zespół powinien opracować oryginalną fotorelację prezentującą doświadczenia związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym, złożoną z 3–5 fotografii oraz komentarza (o długości maksymalnie 100 słów) wyjaśniającego główną ideę fotorelacji. Mogą to być fotografie przedstawiające projekt, który stworzyli uczniowie, wyjazdy zagraniczne, praktyki, fotorelacje, w których pokazują, jak wpłynęło to na ich życie zawodowe etc.

W tym roku, po raz pierwszy, uczestnicy mają możliwość stworzenia dodatkowego krótkiego filmu (do 60 sekund), podkreślającego główny przekaz fotografii.

Nagrody

Dwa zwycięskie zespoły wezmą udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych #EUVocationalSkills w Berlinie w listopadzie 2020 r. Te zespoły dostaną nominację do głównej nagrody.  Zostanie ona przyznana  i wręczona w trakcie obchodów #EUVocationalSkills.

Nagroda specjalna jury za zajęcie trzeciego miejsca zostanie wręczona  podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Salonikach w listopadzie 2020 r.

Zespół, który zwycięży  w kategorii wideo, otrzyma nagrodę w postaci międzynarodowego biletu kolejowego Interrail, który będzie można wykorzystać na 5-dniową podróż przez 33 kraje. 

Najbardziej kreatywny zespół może wygrać zarówno w kategorii fotografii, jak i wideo!

Organizatorzy pokrywają koszty udziału zwycięskich zespołów i ich nauczycieli/opiekunów w tych wydarzeniach (koszty podróży i zakwaterowania związane z każdym wyjazdem).

Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca 2020, do 23:59 (CET).

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie: http://refernet.ibe.edu.pl/index.php/konkurs-fotograficzny-cedefop-cedefopphotoaward-2020-twoje-zielone-lub-cyfrowe-umiejetnosci