Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs „2014! Młodzi dla Wolności”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 17 października, 2013 - 13:37
zaktualizowany: czwartek, 17 października, 2013 - 13:40
dla uczniów, nauczycieli i środowisk lokalnych na projekt edukacyjny, plakat, esej, scenariusz lekcji


z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Edukacji Narodowej

Organizatorzy: Ośrodek Rozwoju Edukacji i Biblioteki Pedagogiczne

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów, nauczycieli i całych środowisk lokalnych do włączenia się w obywatelskie obchody Święta Wolności – rocznicy 4 czerwca 1989 roku. Konkurs ma przybliżyć historię najnowszą: wiedzę o czasie przełomu i ostatnim dwudziestopięcioleciu zagospodarowywania wolności.
Prezentacja projektów i prac konkursowych w szkole lub dla szerszej społeczności lokalnej powinna odbyć się w dniu 4 czerwca 2014 roku – w 25. rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów w powojennej Polsce.

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, szkół wszystkich szczebli oraz do uczniów i nauczycieli.

Zadanie konkursowe polega na:
a) przygotowaniu projektu edukacyjnego i dokumentowaniu realizacji na autorskim blogu lub na:
b) stworzeniu indywidualnego projektu plakatu / eseju / scenariusza lekcji.

Konkurs jest realizowany na trzech poziomach i w trzech odpowiadających im formach:
a) poziom środowiskowy (jednostki samorządu terytorialnego skupiające szkoły ze swojego terenu) – forma: wspólny projekt edukacyjny dokumentowany na blogu
b) poziom szkolny (samodzielny projekt szkoły) - forma: samodzielny projekt edukacyjny dokumentowany na blogu
c) poziom indywidualny (uczniowie, nauczyciele) – forma: plakat, esej, scenariusz lekcji.

Termin realizacji zadań konkursowych: od 1 grudnia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Harmonogram działań konkursowych:
a) do 30 listopada 2013 roku uczestnicy składają poprzez stronę internetową www.prezydent.pl/swieto-wolnosci/mlodzi-dla-wolnosci/konkurs/zgloszenie zgłoszenie udziału w konkursie i podają wybraną formę realizacji (projekt edukacyjny, plakat, esej, scenariusz lekcji) oraz adres internetowy, gdzie będą prezentować rezultaty pracy.
b) do 30 kwietnia 2014 roku – zakończenie realizacji projektów edukacyjnych i prac indywidualnych oraz zamieszczenie ich na podanej stronie internetowej
c) do 15 czerwca 2014 roku – uczestnicy otrzymują pisemną informację o wynikach konkursu
d) II połowa czerwca 2014 roku – uroczyste podsumowanie konkursu w Pałacu Prezydenckim (uczestnicy zostaną poinformowani o dokładnej dacie).

Więcej http://www.prezydent.pl/swieto-wolnosci/mlodzi-dla-wolnosci/konkurs/regu...