Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Przegląd Małych Form Filmowych „Świadomi wyboru”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 14 listopada, 2014 - 11:38
zaktualizowany: poniedziałek, 17 listopada, 2014 - 09:10
Przegląd Małych Form Filmowych „Świadomi wyboru”
Przeciwdziałanie przemocy wśród nieletnich
Komenda Stołeczna Policji i Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych z terenu Warszawy i powiatów okołowarszawskich do udziału w konkursie „Świadomi wyboru”. Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi młodzieży na problemy i zagrożenia stanowiące podłoże przestępstw z udziałem nieletnich.

Cele konkursu

  1. zaangażowanie młodzieży do stworzenia autorskich projektów w postaci spotów reklamowych, wideoklipów, krótkometrażowych filmów fabularnych, reportaży, wywiadów, dokumentów, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, ipada, smartfona itp.;
  2. przekazanie młodzieży treści istotnych z punktu widzenia szeroko pojętej profilaktyki, w szczególności:
zmniejszanie zjawiska przemocy wśród młodzieży szkolnej,
kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i właściwych relacji w środowiskach szkolnych,
pobudzenie świadomości o zagrożeniach,
zainteresowanie młodzieży małą formą filmową, jako atrakcyjnym środkiem wypowiedzi przeciwko przemocy.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 marca 2015 r.
Informacje szczegółowe na temat konkursu opublikowane są na stronie Komendy Stołecznej Policji pod adresem http://wprewencji.policja.waw.pl/portal/wp/1219/43660/Przeglad_Malych_Fo...
Źródło informacji: